“De mens blijft altijd nodig voor interpretatie en waardering”

“De mens blijft altijd nodig voor interpretatie en waardering”

Auteur: Drs. Nicole Engel-de Groot RA
Beeld: Adobe Stock
3 min

In dit vijfluik vertellen Edo Roos Lindgreen, Jolanda Breedveld, Naeem Arif, Mark Daamen, Liane Lambert Mendez-van Eerde en Erwin Mol over hoe zij aankijken tegen de internal auditopleidingen en wat de ontwikkelingen in het vak betekenen voor de opleidingen.

“Een auditor heeft alleen toegevoegde waarde als hij in zijn werk steeds zoekt naar de verbinding en aansluiting bij de opdrachtgever en de auditee en oog heeft voor de context”, aldus Jolanda Breedveld, zakelijk directeur en program manager van de post-masteropleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hoe onderscheidt jullie internal auditopleiding zich van de andere opleidingen?

“Allereerst is het belangrijk om de overeenkomsten te benadrukken. De winst van het vakgebied zit in het gezamenlijk uitdragen ervan. Verder speelt onze opleiding steeds in op ontwikkelingen in het vakgebied en geeft die een plek in het curriculum. Onze post-masteropleiding is gericht op masterstudenten die al een WO-opleiding achter de rug hebben. We vinden de volgende onderdelen belangrijk: auditmethodologie, aandacht voor cultuur en gedrag, advisory en de diverse soorten onderzoek met de bijbehorende vaardigheden. Als rode draad door de opleiding loopt het portfolio, een aanpak die de studenten uitdaagt en ondersteunt bij verdieping in dilemma’s en vraagstukken. Deze begeleiding levert mooie afstudeeronderzoeken op waarvan diverse zijn beloond met de Internal Audit Scriptie Award.”

Wat mag een student na afloop van de opleiding nooit meer vergeten?

Jolanda Breedveld, Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het korte antwoord is: verbinding en aansluiting zoeken. Welke vraag wordt gesteld en welk onderzoek, welke audit is dan passend? Een auditor heeft alleen toegevoegde waarde als hij in zijn werk steeds zoekt naar de verbinding en aansluiting bij de opdrachtgever en de auditee en oog heeft voor de context. Je moet altijd scherp zijn op je eigen toegevoegde waarde.”Jolanda Breedveld, EUR

Welke ontwikkelingen zijn er in het vak?

“De steeds verdergaande digitalisering vraagt om auditors die de hoeveelheid data kunnen ontsluiten en kunnen doorgronden. Vandaar ook de aandacht voor data analytics in de opleiding. Daarbij komt dat de mens altijd nodig blijft voor interpretatie en waardering. Een belangrijke basis van onze opleiding is de aandacht voor de gedragskant in de auditprofessie, deze komt terug in de modules Behavioural Controls en Ethiek.”

“De wereld verandert continu en dat vraagt om breed opgeleide auditors met een groot aanpassingsvermogen. Met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op of een organisatie in control is. Een voorbeeld is meer aandacht voor environmental, social, and (corporate) governance. Met de groeiende aandacht voor duurzaamheid en diversiteit wordt dit de komende jaren een steeds belangrijker thema, ook voor de auditor. De vraag om publieke verantwoording wordt ook in het niet-publieke domein steeds groter, evenals auditors die niet alleen achteraf controleren, maar steeds eerder voor advies betrokken worden.”

“Onze aanpak met het portfolio levert mooie afstudeeronderzoeken op waarvan diverse zijn beloond met de Internal Audit Scriptie Award”

Hoe pakt corona uit voor de opleiding en hoe krijgen studenten toch voldoende passende aandacht?

“In maart 2020 moesten we overschakelen naar volledig online onderwijs. Dit betekent wel dat we – gezien de vertrouwelijkheid en interactie – geen opnamen van de colleges maken en de student altijd live meedoet. Ook online interactie gaat goed, zeker als je regelmatig met break-out rooms en groepsopdrachten werkt. In die zin is de aandacht niet minder, maar anders georganiseerd. Maar uiteindelijk is de interactie in de collegezaal natuurlijk het ultieme. Momenteel geven we hybride onderwijs; fysieke colleges gecombineerd met een livestream. De studenten geven hierop positieve feedback.”

Waar staat het internal auditvak over tien jaar en wat betekent dit voor de opleiding?

“Tien jaar vooruitkijken is best een hele tijd, zeker in het licht van de huidige snelheid van ontwikkelingen. Allereerst: wat niet verandert is de kennisbehoefte over het auditvak en -vaardigheden. Daarnaast is de verwachting dat er in organisaties een groter beroep wordt gedaan op audit, gezien de toenemende vraag naar verantwoording, transparantie en assurance. Verder zal over tien jaar het object van onderzoek veel meer gericht zijn op maatschappelijke onderwerpen en zal advies onlosmakelijk verbonden zijn met het auditvak.”

“Ook IT neemt een steeds grotere rol in, zowel IT als auditobject als data analytics in audits. Ten slotte zal de RO ook binnen IAD’s en voor raad van commissarissen en raad van toezicht onmisbaar zijn, juist om in onderzoeken aandacht te besteden aan de menselijke maat. Deze verbreding zal zich verder voortzetten in diverse sectoren die nu nog gedomineerd worden door financial auditors. Ook op dit punt geldt: van de samenwerking komt de winst.”

Over
Drs. Jolanda Breedveld is zakelijk directeur en program manager van de post-masteropleidingen Internal Auditing & Advisory en IT-Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance. Daarvoor werkte zij bij de Algemene Rekenkamer (als onderzoeker en projectleider), was ze gemeenteraadslid en extern lid van een lokale rekenkamercommissie.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Vele kleine stapjes maken één grote

Internal audit bij een onderwijsinstelling is niet voor alle auditors bekend terrein. Brayn Alibaks is sinds 2015 hoofd Interne Audit Dienst bij Zadkine en geeft een inkijkje in de governance, belangrijke risico’s en de voor hem ideale interne-auditthema’s.

Lees meer