Interviews

Risk in Focus 2023

In september 2022 verscheen het rapport 'Risk in Focus 2023 waarin de belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd voor 2023. Het is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de auditplannen voor 2023.

Lees meer

De IAF als innovator

Nederland wil vluchtelingen zo goed mogelijk opvangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is daarvoor verantwoordelijk. Het hoofd van de auditafdeling, Hein-Jan Vink, over dit thema en de rol van de auditafdeling.

Lees meer

Kijken hoe het zit

Een jaar geleden aangetreden als directeur van de Rekenkamer Rotterdam. Een jaar met de focus naar binnen en nu het eerste interview met de buitenwereld. Marjolein van Asselt over het belang en de uitdaging van onafhankelijkheid en impact hebben.

Lees meer