Auditmagazine

Interviews

Op het juiste strategische spoor

Hoe sluit je als NS de reizigersstromen aan op het juiste treinenaanbod wanneer je te maken hebt met een schaarste in personeel, materieel en financiële middelen? En wat kan een internal auditor leren van een strategieadviseur?

Lees meer

Gaan de nieuwe GIAS de professie helpen?

IIA heeft de nieuwe Global Internal Audit Standards (GIAS) uitgebracht, die per 9 januari 2025 van kracht zijn. Wat is de kern van de wijzigingen, wat zijn de aandachtspunten bij de implementatie en hoe gaat het GIAS helpen bij het versterken van de professie?

Lees meer
Alles bekijken in Interviews

Artikelen

Auditors met perspectief flexibiliteit? Van strategisch belang!

In een voortdurend veranderende wereld blijft een heldere strategie essentieel voor succes. Strategieontwikkeling en -uitvoering vormen de pijlers voor het creëren van een toekomstvisie, het stellen van prioriteiten, het toewijzen van middelen en het bereiken van doelstellingen. Bij het ontwerpen en implementeren van een strategie zijn vaak verschillende interne belanghebbenden betrokken, waaronder het bestuur, de […]

Lees meer
Alles bekijken in Artikelen

Rubrieken

Projectmanagement voor auditing

In de rubriek Uit de archieven herplaatst de redactie een artikel met aansluitend de actuele annotatie van de auteur om de ontwikkeling van een thema te schetsen. Dit keer Jean-Louis Bakx over zijn artikel ‘Projectmanagement voor auditing’. Herkent u het volgende? Op papier is de beheersing van een audit goed ingericht: er is een plan […]

Lees meer
Alles bekijken in Rubrieken

Columns

Klaar voor GIAS!?

Om actueel en relevant te blijven, is het van belang dat standaarden regelmatig worden geüpdatet op basis van maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees meer

‘Jouw werk is toch hartstikke saai?’

Elke keer als ik mijn rol als interne auditor uitleg in mijn sociale kringen stuit ik op hetzelfde misverstand. Mensen denken vaak dat dat ons werk draait om het controleren van cijfers. Hieruit blijkt dat ons vakgebied nog altijd onderbelicht is.

Lees meer
Alles bekijken in Columns

Podcasts

Organizational resilience – met Michel Kee en Isabel van Maaren

Peter Hartog in gesprek met Michel Kee en Isabel van Maaren, partner en senior consultant bij Mazars, over organizational resilience. De huidige dynamiek en complexiteit vragen om weerbare organisaties, maar wat is dat precies en hoe kun je dat als auditor beoordelen? Kee en Van Maaren vertellen over het referaat-onderzoek (én MAB-artikel) van Van Maaren […]

Lees meer

De rol van de IAF in good governance – met Robert Bogtstra

Wij zien de IAF als onmisbare schakel in good governance, maar is dat in de praktijk ook zo? Peter Hartog en Sierd Stapersma in gesprek met Robert Bogstra, partner bij ONE Risk Advisory, over de ontwikkeling van de IAF in de achtereenvolgende corporate goverance codes en de daadwerkelijk realisatie, zoals blijkt uit zijn periodieke monitoronderzoek. […]

Lees meer
Alles bekijken in Podcasts