“De dominantie van IT en data binnen ons vak neemt toe”

“De dominantie van IT en data binnen ons vak neemt toe”

Auteur: Drs. Nicole Engel-de Groot RA
Beeld: Adobe Stock
3 min

In dit vijfluik vertellen Edo Roos Lindgreen, Jolanda Breedveld, Naeem Arif, Mark Daamen, Liane Lambert Mendez-van Eerde en Erwin Mol over hoe zij aankijken tegen de internal auditopleidingen en wat de ontwikkelingen in het vak betekenen voor de opleidingen.

“Door de voortschrijdende automatisering en de daarmee samenhangende veranderende vraag van opdrachtgevers gaat de auditor van de toekomst zich vooral bezighouden met maatwerkaudits”, aldus Mark Daamen, docent aan Avans+ Hogeschool.

Hoe onderscheidt jullie internal auditopleiding zich van de andere opleidingen?

“We zijn als opleiding heel ver in het doorvoeren van ‘blended learning’. Dat wil zeggen dat we veel innovatieve leervormen inzetten om de deelnemers de benodigde auditkennis en -vaardigheden bij te brengen. Zo bieden we een geavanceerde leeromgeving met e-learnings, die deelnemers ter voorbereiding op de bijeenkomsten volgen. En dat doen ze waar en wanneer dat hen het best uitkomt.”

“Tijdens de bijeenkomsten, die zowel fysiek als virtueel kunnen worden gevolgd, oefenen deelnemers actief met de leerstof. Dit doen ze onder meer aan de hand van debat, cases en rollenspellen. Ook stellen de deelnemers gedurende de opleiding een volwaardig auditontwerp op voor een audit binnen de eigen praktijk. Hierbij worden ze gecoacht door onze ervaren docenten. Door het inzetten van de juiste leervormen op de juiste momenten ontstaat een sterk lerend effect dat door de deelnemers ook nog eens als leuk wordt ervaren!”

Mark Daamen, Ferocia

Wat mag een student na afloop van de opleiding nooit meer vergeten?

“Een belangrijke boodschap die we tijdens onze colleges uitdragen is dat audit vele gedaanten kent. Het maakt nogal uit of je een audit uitvoert ten behoeve van een externe stakeholder, zoals de controlerend accountant, of een audit ten behoeve van een afdelings- of procesverantwoordelijke. Zo is in het eerste geval het normenkader een gegeven en wordt het in het andere geval doorgaans door de internal auditor op maat ontwikkeld, rekening houdend met de specifieke doelen van het auditobject en de specifieke context waarbinnen dit object zich begeeft. Het maakt dat deze laatste categorie audits wezenlijk bijdragen aan het lerend vermogen van de organisatie. Met name dit maatwerkaspect wordt door veel studenten in de praktijk als lastig ervaren en dus gaan we hier tijdens de opleiding actief mee aan de slag.”

Welke ontwikkelingen zijn er in het vak?

“Binnen ons vak doet zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voor. Zo is er al jaren een steeds luider klinkende vraag van opdrachtgevers om ook cultuur en soft controls mee te nemen in audits; of hier zelfs op zichzelf staande audits naar uit te voeren. Vanzelfsprekend komt dit onderwerp nadrukkelijk terug in onze opleiding. Ook neemt de dominantie van IT en data binnen ons vak toe. Het maakt dat we ervoor gekozen hebben de studenten van de opleidingen Operational auditing en IT-auditing samen te laten werken in het praktijkdeel van deze opleidingen. En studenten die na afloop van een van deze opleidingen willen doorstromen naar de andere opleiding krijgen voor het praktijkdeel vrijstelling.”

“Een belangrijke boodschap die we tijdens onze colleges uitdragen is dat audit vele gedaanten kent”

Hoe pakt corona uit voor de opleiding en hoe krijgen studenten toch voldoende passende aandacht?

“Hoewel veel opleidingen grote hinder hebben ondervonden van corona, geldt dat niet – of slechts in zeer beperkte mate – voor deze opleiding. De colleges vinden namelijk al sinds het begin van de pandemie plaats in professioneel ingerichte en technisch vooraanstaande klaslokalen, waarbij de docent en de in de ruimte aanwezige deelnemers te allen tijde contact hebben met de deelnemers thuis, en andersom. Deze studio’s zijn namelijk uitgerust met meerdere camera’s, microfoons en beeldschermen. Dit zorgt ervoor dat we ook tijdens de pandemie het interactieve karakter van onze opleiding konden behouden. Deelnemers zijn hierover zo enthousiast, dat we hen ook na de crisis de mogelijkheid willen blijven geven de bijeenkomsten virtueel bij te wonen.”

Waar staat het internal auditvak over tien jaar en wat betekent dit voor de opleiding?

“Door de voortschrijdende automatisering en de daarmee samenhangende veranderende vraag van opdrachtgevers verwachten wij dat de auditor van de toekomst zich vooral bezig zal gaan houden met maatwerkaudits. Ook verwachten wij dat de hiervoor genoemde ontwikkelingen door gaan zetten. Daarnaast zal het onderwerp duurzaamheid een steeds prominentere plaats krijgen op de agenda van bestuurders en toezichthouders, wat maakt dat de auditor in de toekomst ook iets met dit onderwerp zal moeten. De ontwikkelingen die wij zien in het vak en de maatschappij vertalen wij, zoals van ons verwacht mag worden, steeds door naar de opleiding. Dit doen we al jaren en is in die zin niets nieuws onder de zon. De manier waarop we als mens en als auditor leren, zal over tien jaar wel wezenlijk anders zijn dan vandaag de dag. We gaan dus met veel enthousiasme verder met het innoveren van onze opleiding!”

Over
Mark Daamen is partner bij Ferocia. Hij begeleidt auditors, controllers en risicomanagers in hun professionele ontwikkeling vanuit een sterke verbinding en samenhang met het management. Dit doet hij onder andere door het verzorgen van diverse opleidingen en trainingen aan universiteiten en hogescholen. Daarbij ontwikkelt hij samen met zijn klanten diverse maatwerk in-companyopleidingen.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: