Columns

Klimaatverandering

Op dit moment is de klimaatverandering voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging en herijking van de strategie. Niet alleen de fysieke gevolgen van klimaatverandering – zoals stijging van de zeespiegel en het vaker voorkomen van extreem weer – dwingen organisaties tot herbezinning wat betreft hun koers. Ook de transitie naar het gebruik van duurzame […]

Lees meer

Afstand of samenwerking?

Uit het three lines model kun je afleiden dat er de nodige afstand dient te zijn tussen de complianceafdeling en internal audit. Compliance helpt bij het managen van risico’s, waarna audit checkt of dit goed gebeurt. Als ethics & compliance officer streef ik echter naar een warme relatie met audit.

Lees meer

Hell of a job…

Hoe houd jij je hoofd boven water met de dagelijkse COVID-uitdagingen? Kunnen we op afstand onze audits realiseren? Hoe zorgen we voor een kwalitatieve executie van de audits nu we nauwelijks contact hebben met auditee(s) en stakeholders? En op welke wijze houden we ons auditteam bij elkaar? Kan de teamspirit via virtuele contacten worden behouden?

Lees meer

Diversiteit

Voor de term diversiteit wordt ook wel het woord inclusiviteit gebruikt. Ik beschouw deze term als synoniem voor diversiteit. Ik ken niemand die tegen diversiteit is en toch blijft het moeilijk om voldoende diversiteit te realiseren.

Lees meer