“Als internal auditor heb je een holistische kijk op een organisatie”

“Als internal auditor heb je een holistische kijk op een organisatie”

Auteur: Drs. Nicole Engel-de Groot RA
Beeld: Adobe Stock
4 min

In dit vijfluik vertellen Edo Roos Lindgreen, Jolanda Breedveld, Naeem Arif, Mark Daamen, Liane Lambert Mendez-van Eerde en Erwin Mol over hoe zij aankijken tegen de internal auditopleidingen en wat de ontwikkelingen in het vak betekenen voor de opleidingen.

“Impact is het sleutelwoord. We hanteren de wet van Maier: impact = kwaliteit x acceptatie”, aldus Liane Lambert Mendez-van Eerde en Erwin Mol, beiden opleidingscoördinator van de post-hbo-opleiding Operational Audit bij KPMG.

Hoe onderscheidt jullie internal auditopleiding zich van de andere opleidingen?

Erwin Mol (EW): “KPMG biedt deze Post-hbo-opleiding al 25 jaar met veel enthousiasme aan. Tijdens deze leergang doceren ervaren interne auditadviseurs. Wij zijn op dagelijkse basis bezig met het door ontwikkelen van ons vakgebied, vaak in co-creatie met onze klanten. Dit brengt mooie inzichten en innovatieve ideeën tot stand, waar we graag onze lessen mee verrijken. De opleiding bestaat uit theorielessen en een praktijkaudit, waarbij de cursisten de geleerde theorie in de praktijk kunnen brengen en hierop ook gecoacht worden. Cursisten krijgen de kans om te oefenen met het toepassen van soft controls, data-analyse of verschillende audittechnieken en hierop coaching te ontvangen.”

Erwin Mol, KPMG

Wat mag een student na afloop van de opleiding nooit meer vergeten?

Liane Lambert Mendez-van Eerde (LLM): “Internal audit moet waarde toevoegen aan een organisatie en dus een bijdrage leveren aan de doelen van een organisatie. Impact is het sleutelwoord. We hanteren de wet van Maier: “impact = kwaliteit x acceptatie”. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. De kwaliteit van het auditrapport moet natuurlijk goed zijn. Belangrijke elementen hierbij zijn goed analytische onderbouwde observaties, het beschrijven van grondoorzaken en het scherp formuleren van risico’s/kansen.”

EW: “Naast de kwaliteit leren we cursisten om al vanaf het beginstadium van de audit, in de fase planning en vooronderzoek, te werken aan acceptatie. We zijn ervan overtuigd dat menselijke interactie en vertrouwen ervoor zorgen dat de boodschap ook echt aankomt en hiermee de organisatie ook echt tot geïnspireerde actie aanzet. We hebben daarom in ons docententeam ook een arbeidspsychologe die met de cursisten deze menselijke interactie oefent, ook in lastige situaties.”

Erwin Mol: “We zijn ervan overtuigd dat menselijke interactie en vertrouwen ervoor zorgen dat de boodschap ook echt aankomt en hiermee de organisatie tot geïnspireerde actie aanzet”

Welke ontwikkelingen zijn er in het vak?

LLM: “We zien dat de assurance- en adviesvraag zich verbreedt. Organisaties zoeken ook comfort bij thema’s zoals ESG (environment, social en governance). Als internal auditor heb je een holistische kijk op een organisatie en dit maakt dat deze rol zich hier goed voor leent. Deze en andere nieuwe ontwikkelingen brengen wij onze cursisten bij in onze opleiding. Ook staan wij hier stil bij andere vormen van auditing zoals het inbedden van een agile werkwijze.”

EW: “(Interne) audit is ontstaan door het bestaan van informatie-asymmetrie, ook wel de ‘principle-agent theory’. Een goede benutting van digitalisering in de organisatie kan ervoor zorgen dat deze informatie-asymmetrie afneemt. De factor cultuur en gedrag wordt daarmee alleen maar belangrijker.”

LLM: “Ook aan het transparant maken van data kan de internal auditor een goede bijdrage leveren. Hoewel je met data tot een heleboel mooie en vernieuwende inzichten kunt komen, schuilt er ook het gevaar in dat je door middel van onjuiste instellingen tot misleidende conclusies komt. We geven de cursisten handvatten om met data-analyse aan de slag te gaan.”

Liane Lambert Mendez-van Eerde, KPMG

Hoe pakt corona uit voor de opleiding en hoe krijgen studenten toch voldoende passende aandacht?

LLM: “We proberen de lessen zoveel mogelijk toch fysiek door te laten gaan met de benodigde maatregelen. We merken dat de interactie en energie offline beter is dan online. Toch hebben we er uiteraard een periode voor moeten kiezen om sommige lessen online te geven. We hebben de lestijden in deze periode verkort om het energieniveau op peil te houden. Het theoretisch kader hebben de docenten in webinars ingesproken, zodat de cursisten deze op eigen gelegenheid konden beluisteren. Om de lessen zo interactief mogelijk te maken hebben we gebruik gemaakt van break-outrooms.”

Waar staat het internal auditvak over tien jaar en wat betekent dit voor de opleiding?

EW: “Als organisatie is het belangrijk, nu en in de toekomst, om een context te scheppen waarin mensen de juiste dingen doen. Door digitalisering kan deze context veranderen, net als de belangrijkste risico’s en kansen van een organisatie. Het is daarom essentieel om als internal auditor op de hoogte te zijn van zowel de interne als externe ontwikkelingen van de organisatie, om deze context te kunnen begrijpen.”

LLM: “Om als internal auditor waarde toe te voegen aan een organisatie zal een goede internal auditor zich evolueren tot een inzicht biedende sparringpartner. Aanvullend zien we dat er steeds meer aandacht komt voor de mens achter de medewerker. Aspecten zoals flexibiliteit, oprechte interesse, actief luisteren en het stellen van goede (open) vragen blijven elementair. Onze opleiding zal meebewegen met het ontwikkelen van waardevolle sparringpartners.”

Over
Liane Lambert Mendez-van Eerde MSc RO is manager bij KPMG en adviseert organisaties bij governance-, risk- en compliancevraagstukken. Zij coördineert, coacht en doceert de post-hbo-leergang Operational Audit. Daarnaast is zij door het IIA gekwalificeerd om kwaliteitstoetsen uit te voeren op interne auditfuncties.

Erwin Mol MSc RO is partner bij KPMG en adviseert internal auditfuncties op het gebied van strategische ontwikkeling, kwaliteitstoetsing en co- & outsourcing. Hij is tevens opleidingscoördinator van de post-hbo-leergang Operational Auditing.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Vele kleine stapjes maken één grote

Internal audit bij een onderwijsinstelling is niet voor alle auditors bekend terrein. Brayn Alibaks is sinds 2015 hoofd Interne Audit Dienst bij Zadkine en geeft een inkijkje in de governance, belangrijke risico’s en de voor hem ideale interne-auditthema’s.

Lees meer