Artikelen

Round Table: corporate governance in de publieke sector

 1 juni 2017 organiseerde het IIA in samenwerking met RSG Finance Public een Public Round Table, met als onderwerp: Corporate governance in de publieke sector. Aanleiding was de herziene Corporate Governance Code voor beursgenoteerde ondernemingen, die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De organisatoren willen graag de discussie aanzwengelen over het eventuele uitstralingseffect van […]

Lees meer

Handvatten voor en ervaringen met root cause analyses

Voor een internal auditfunctie (IAF) is het een uitdaging om met aanbevelingen te komen die de kernoorzaken van een tekortkoming wegnemen. Een goede oorzaakanalyse vereist kennis van analysemethoden en voldoende vaardigheden om deze toe te passen. In het IIA-artikel ‘Oorzaakanalyses in het kader van audits’, december 2014, is aandacht besteed aan een aantal methoden/technieken die […]

Lees meer