Internationale lancering Internal Audit  Ambition Model

Internationale lancering Internal Audit Ambition Model

Auteur: Els Heesakkers AA - Maureen Vermeij RA
Beeld: Adobe Stock - Anna Tarazevich - Armand Khoury
5 min

In een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen bestaat een groeiende behoefte aan interne auditfuncties (IAF’s) die toegevoegde waarde leveren aan hun organisaties.

Stakeholders verwachten steeds meer van hun IAF’s, passend bij de toepassing van good-governanceprincipes en verdere professionalisering van het vakgebied. Het is daarom van cruciaal belang het professionaliteitsniveau van de IAF inzichtelijk te maken en een ambitieniveau voor ontwikkeling te bepalen. Dit begint bij de IAF zelf. Om aan deze behoeften te voldoen, heeft een taskforce van interne auditors het Internal Audit Ambition Model (IA AM, of, kort gezegd: Ambition Model) ontwikkeld.

Introductie

Het Ambition Model werd in juni 2016 tijdens het IIA Congres in Nederland geïntroduceerd als een hulpmiddel voor zelfevaluatie. Gebruikers waren enthousiast en gaven nuttige feedback voor verdere verbetering. In 2017 ontwikkelde het Ambition Model zich tot een communicatie- en benchmarkinginstrument. Het model ondersteunt IAF’s bij het ‘up-to-standard’ komen met de IPPF-standaarden en het bepalen van hun ambitieniveau om verder te professionaliseren. Inmiddels hebben auditors uit twintig verschillende landen verzocht om het model. Een onverwacht succes!

Met de internationale lancering van het Ambition Model op het Europese IIA Congres (ECIIA) in Madrid op 4 oktober 2018 is een nieuwe mijlpaal bereikt. We hebben onze ervaringen gedeeld met de aanwezige leden van IIA Global, waaruit diverse nieuwe initiatieven zijn ontstaan. Het Ambition Model is initieel gemaakt voor de beroepsvereniging in Nederland, maar door de Engelse voertaal bleek het makkelijk toepasbaar op internationaal niveau. Verschillende IAF’s gebruiken het model als een strategie- en teambuildingactiviteit. Door de huidige status van hun IAF te bekijken en samen de scoping en ambities te bespreken, ervaren deze teams een meer gedeelde visie op de toekomst van hun IAF. Diverse CAE’s hebben de uitkomsten van het Ambition Model inmiddels ook met hun auditcommissie besproken.

Gebruik Ambition Model

Het Ambition Model kent vijf niveaus om het huidige en het ambitieniveau van een IAF te bepalen. Het bevat concrete good practices die de CAE richting en inspiratie geven wanneer hij streeft naar een niveau dat de IPPF-standaarden overstijgt. Het model ondersteunt de CAE bij het formuleren van strategische doelstellingen, het evalueren van het huidige niveau van de IAF en het definiëren van een ontwikkelplan om de gestelde doelen te bereiken. Verder kan de rapportage van het Ambition Model in de vorm van een ‘spiderweb dashboard’ helpen in de dialoog met de auditcommissie of de raad van commissarissen.

Drie doelstellingen

We streven de volgende drie doelstellingen na:

  • Voor CAE’s: durf ambities te uiten en controleer of u voldoet aan de IPPF-standaarden. Het Ambition Model ondersteunt het opzetten van een duidelijk ontwikkelplan om uw ambities te realiseren. Daarbij is het een toegankelijke tool om uw ambitie en prestaties te vergelijken met uw peers.
  • Voor bestuursleden: het Ambition Model ondersteunt uw dialoog met de CAE op een duidelijke en eenvoudige manier door voor u de relevante thema’s en onderwerpen op een gestructureerde manier aan te bieden.
  • Voor beroepsorganisaties: gebruik het Ambition Model als een benchmarkinstrument om inzicht te krijgen in de huidige status en ambitieniveaus van IAF’s. Stimuleer het delen van good practices door middel van CAE-forumbijeenkomsten, round tables en publicaties. Stel een coaching- of mentorprogramma op voor CAE’s, startend en/of nieuw, in hun rol om zo snel mogelijk aan de IPPF te kunnen voldoen.

Ons doel is om de praktijk van het beroep van internal auditor substantieel te verbeteren en collega’s over de hele wereld uit te dagen om door te gaan op hun weg naar verdere professionalisering.

Het is van cruciaal belang het professionaliteitsniveau van de IAF inzichtelijk te maken en een ambitieniveau voor ontwikkeling te bepalen

Opbouw Ambition Model in het kort

Het Ambition Model bestaat uit de volgende drie bouwstenen die hierna worden toegelicht:

  1. Thema’s: er worden zes thema’s geïdentificeerd voor een IA-activiteit. Deze vormen de basis voor de rapportage in de vorm van het spiderweb dashboard.
  2. Subthema’s en onderwerpen: om de specifieke aspecten die voor de IAF van belang zijn verder te ontwikkelen naar een volgend ambitieniveau zijn de zes thema’s verdeeld in 11 subthema’s en 38 onderwerpen.
  3. Essentiële activiteiten: dit zijn alle in het Ambition Model gedefinieerde activiteiten per subthema die in de vorm van een vragenlijst moeten worden ingevuld.

De zelfevaluatie en geformuleerde ambitie illustreren de niveaus en stadia waarnaar een IAF kan ontwikkelen als het zijn processen en werkwijze definieert, implementeert en verder verbetert. De uitkomst van de vragenlijst van het IA AM resulteert in een spiderweb dashboard dat communicatie op hoog niveau met de raad van bestuur, de auditcommissie en andere stakeholders mogelijk maakt. In het spiderweb geeft de blauwe lijn het bereikte niveau weer. De oranje stippellijn is het gewenste ambitieniveau dat wordt bepaald door de CAE, in overleg met de raad van bestuur.

Op basis van onze ervaring zou niveau drie een indicatie moeten geven over de naleving van de IPPF-standaarden, maar natuurlijk moet een definitieve beoordeling, of een IAF voldoet aan de IPPF, worden bepaald via een externe kwaliteitsbeoordeling door een daarvoor geaccrediteerde organisatie.

Eerste inzicht

Figuur 1 geeft de resultaten van de benchmark 2017 weer en daarmee een eerste inzicht in de status en het ambitieniveau van de IAF’s in Nederland. Gezien het relatief kleine aantal deelnemers aan de benchmark was het nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken die representatief waren voor de hele beroepsgroep van internal auditors in Nederland. Tijdens de bespreking van de resultaten in het CAE-forum werd dit eerste inzicht echter wel door de deelnemers herkend.

Figuur 1. Spiderweb dashboard Benchmark 2017

Medio 2019 introduceren we een nieuwe tool waarin het Ambition Model kan worden ingevuld. Bij voldoende deelnemers wordt een realtime benchmark van peers in de tool weergegeven. De taskforce zal op basis van de ingevulde scores eind 2019 een nieuw landelijk benchmarkrapport uitbrengen. Hierbij roepen we leden dus op om de nieuwe tool te gaan hanteren en uiteraard volledig geanonimiseerd de scores ter beschikking te stellen aan de taskforce voor een mooie wrap up van Internal Audit Nederland 2019.

Bij voldoende Europese deelnemers willen we ook een beeld verstrekken van de scores van Europese IAF’s. Inmiddels hebben we namelijk het Ambition Model (naast de lancering in Madrid tijdens het ECIIA) in Brussel op het IIA Congres België gepresenteerd en staan we ook in 2019 op de podia bij het congres van IIA Zweden en IIA Finland. De publicatie van het Ambition Model wordt door de lokale IIA-organisaties vertaald in het Duits, Spaans en het Zweeds. In juli 2019 verzorgen we bovendien een uitgebreide pre-conference workshop in Anaheim, Californië USA met de ambitie dat IIA Global onze tool en gedachtegoed breed zal omarmen voor het strategische programma ‘Conformance with the standards’.

Klaar voor de start?

Bent u benieuwd naar het bereikte niveau van uw IAF en ben klaar om uw ambitieniveau te bepalen met behulp van het Ambition Model? Het model en de bijbehorende tool stellen we gratis ter beschikking. Het is mede dankzij de feedback van onze leden dat wij het model blijven ontwikkelen, dus deel uw ervaringen met ons zodat we kunnen werken aan een continue verbetering van het IA AM. Stuur een e-mail naar [email protected] en u ontvangt een exemplaar van de publicatie en de huidige versie het model. Voor meer informatie over het Internal Audit Ambition Model, ga naar de website van IIA Nederland: www.iia.nl/vaktechniek/ambition-model.

Laten we als internal auditors een volgende stap zetten in een brede en professionele dialoog tussen auditors door ervaringen, inzichten en good pratices met elkaar te delen: be a gamechanger!

Over
Els Heesakkers is senior auditor Vaktechniek bij de Interne Auditdienst van CZ. Ze is lid van de taskforce voor de ontwikkeling van het IA AM en daarnaast lid van de commissie Benchmarking van het IIA. [email protected]

Maureen Vermeij is directeur Interne Auditdienst van CZ, voorzitter van de taskforce IA AM en van het NBA LiO-bestuur. Daarnaast is ze onder andere lid van het curatorium van de postmaster accountancyopleiding aan Tilburg University. [email protected]

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Is het tijd voor een co-sourcingmodel?

Nu door COVID-19 de meeste organisaties hun sourcingstrategie herzien, om vandaag om te kunnen gaan met de impact van de pandemie en om morgen en in de toekomst weer optimaal te kunnen presteren, is het ook tijd om de sourcingstrategie van de internal auditfunctie (IAF) te herzien. Eigenlijk zou elke organisatie periodiek de sourcing van […]

Lees meer