Artikelen

Schrijven wat je ziet

Er is moed voor nodig om in een gesprek de resultaten van de audit te vertellen als je weet dat de uitkomsten die opdrachtgever onwelgevallig zijn. Nog lastiger wordt dit als het schriftelijk moet. Hoe kun je in een tekst anticiperen op woede of irritaties?

Lees meer

Toezichthouder over de IAF

Audit Magazine schoof aan bij een overleg van het Markt­toezichthoudersberaad en onderzocht de verschillen en overeenkomsten tussen toezichthouders ten aanzien van hun zienswijze op een IAF.

Lees meer