onderzoek

De auditor als antropoloog

In het op 18 mei 2022 gepresenteerde verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer is dit jaar een oorzaaksanalyse opgenomen van het munitiebeheer bij Defensie dat zich specifiek richt op gedrag.

Lees meer