Artikelen

Inclusiviteit in plaats van diversiteit?

Diversiteit als beleidsterm in het hoger onderwijs krijgt al lange tijd kritiek omdat het vaak verwijst naar een oppervlakkige ambitie van (meer) zichtbare vertegenwoordiging van ondervertegenwoordigde groepen. Indien representatie aan de buitenkant niet gepaard gaat met diepgaande veranderingen, blijkt diversiteit vooral te resulteren in het tegenovergestelde van wat wordt beoogd.

Lees meer

Meerwaarde IAF pensioenfondsen

Auditland stak de vlag uit bij de implementatie van de tweede Europese pensioenrichtlijn. Pensioenfondsen moeten voortaan ook een sleutelfunctie interne audit hebben als extra waarborg voor beheerste en integere bedrijfsvoering.

Lees meer

Complexiteit is geen black box

Bij veel projecten worden de gestelde doelen niet behaald. Bovendien is de doorlooptijd vaak (veel) langer dan gepland en zijn de kosten (veel) hoger dan beoogd. Ook de gemeente Rotterdam kent dit soort projecten.

Lees meer

Omarm de robot en laat de mens hem controleren

Robotic process automation (RPA) maakt al enkele jaren een opmars in de automatisering van processen binnen organisaties. Niet alleen heeft de RPA-technologie gevolgen voor de processen en werkzaamheden, ook de rol van de internal auditfunctie (IAF) verandert.

Lees meer