Risicomanagement

Risk in Focus 2023

In september 2022 verscheen het rapport 'Risk in Focus 2023 waarin de belangrijkste risico’s zijn geïnventariseerd voor 2023. Het is bedoeld als hulpmiddel voor het opstellen van de auditplannen voor 2023.

Lees meer