biases

Een beweging in de keten

Resultaatgerichtheid, creativiteit en een goed inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn kenmerken van Alan Bargi. Daarmee wil hij een verandering in de keten proberen te realiseren. De burger staat hierin centraal.

Lees meer

AI: biased or not biased?!

Bias is een thema dat iedereen raakt. Niet alleen omdat elk mens biases heeft, maar ook om dat deze in artificial intelligence (AI) systemen kunnen zitten. Wat biases zijn, welke biases voor kunnen komen en welke thema’s/gebieden voor een AI-systeem relevant kunnen zijn, wordt in dit artikel beantwoord aan de hand van een conceptueel model […]

Lees meer