Beter worden in goed zijn

Beter worden in goed zijn

Auteur: Naeem Arif EMIA RO
5 min

Per 1 september 2023 heeft IIA Nederland een nieuwe algemeen directeur, Danny Francken. Zijn motto voor het IIA: beter worden in goed zijn. Audit Magazine stelt de nieuwe directeur graag voor aan haar lezers.

Wie is Danny Francken?

“Ik ben 57 jaar, en al bijna dertig jaar getrouwd. Ik heb twee volwassen dochters, ben geboren in Scheveningen en woon in Maarssen. Ik lees graag, heb een oldtimer, houd van sciencefiction en probeer twee keer per week hard te lopen. De afgelopen zes jaar was ik algemeen directeur van een grote, landelijke franchiseorganisatie in letselschade. Daarvoor was ik actief op het gebied van marketing en sales, de uitgeverijsector, software en finance.”

Hoe bevallen de wittebroodsweken?

“Die bevallen goed. Als je bij een lopende organisatie binnenkomt is het natuurlijk wel even wennen. Je spiegelt je aan je eigen referentiekader en probeert je op basis van de input van je nieuwe collega’s een beeld te vormen van wat er al is, en dat te koppelen aan wat er van je verwacht wordt. Ik vat dat samen als: beter worden in goed zijn. Vaak zijn processen op een bepaalde manier geregeld, gebaseerd op ervaring of historie. Daar moet je dan wel rekening mee houden, maar vragen stellen mag altijd want niets blijft voor altijd goed en functioneel. We leven in een tijd dat veranderingen op allerlei vlakken elkaar steeds sneller opvolgen. Ook de interne processen van een vereniging hebben, spreekwoordelijk, onderhoud nodig. Dat behoort ook tot mijn opdracht.”

“Ik heb aan den lijve ondervonden hoe waardevol de ‘de bril’ van de interne auditor kan zijn voor de organisatie”

Hebt u tijdens uw loopbaan al te maken gehad met internal auditors?

“Ja, toen wij het letselschadekantoor wilden aansluiten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade moesten wij voldoen aan strenge eisen en dus getoetst worden. Er kwamen onafhankelijke auditors langs die de hele organisatie doorlichtten en met zeer positieve conclusies en een aantal aanbevelingen kwamen. Als voorbereiding op de externe audit heb ik toen zelf de pet van auditor opgezet en een soort ‘pre-audit’ uitgevoerd. Het proces om de organisatie keurmerkwaardig te maken was een intensieve maar zeer positieve ervaring. Het is prettig dat de processen beoordeeld worden en dat je feedback krijgt op de risico’s en kansen van iemand die jouw specifieke branche kent. Toen heb ik aan den lijve ondervonden hoe waardevol ‘de bril’ van de interne auditor kan zijn voor de organisatie.”

Wat brengt u mee uit uw carrière wat in deze rol van pas komt?

“Sowieso neem je al je ervaringen uit het verleden mee. Mijn achtergrond in marketing en sales, gekoppeld aan mijn frisse blik als ‘buitenstaander’. Hiermee bedoel ik dat ik geen specialist ben in het vak internal audit. Die frisse blik is met name waardevol als het gaat om de marketing en externe gerichtheid. Ook wel advocacy genoemd. Internal auditors weten heel goed wat zij kunnen en wat de toegevoegde waarde van internal audit is voor een organisatie. De hamvraag is natuurlijk: weten andere stakeholders dat ook?”

Nog meer?

“Daarnaast kan de organisatie profijt hebben van mijn ervaring op het gebied van interne processen, want sommige zaken zijn universeel toepasbaar. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een interne hr-structuur, het beoordelen van kantoorautomatisering en bijvoorbeeld de financiële processen.”

Danny Francken, IIA: “Het begint bij een goed doordacht plan. Wat is het probleem, wie is je doelgroep, wat is je boodschap en hoe gaan we die boodschap brengen. Het IIA moet meer gezien en gehoord gaan worden door diverse gremia”

Wat maakt een goede letselschadeadvocaat en wat een goede internal auditor?

“Een goede advocaat en een goede auditor proberen het beste resultaat voor hun opdrachtgever (cliënt) te behalen binnen de gestelde kaders en richtlijnen. In mijn optiek zijn er veel parallellen. Beide beroepen zijn kennisintensief, vaak gehouden aan gedragsregels en onderhevig aan tucht. Daarnaast is er ook sprake van begripsverwarring, want waarin verschillen bijvoorbeeld een letselschadeadvocaat en een letselschadejurist van elkaar? En welke heb je wanneer nodig? Dit geldt ook voor een internal auditor van het IIA en bijvoorbeeld de ISO-auditor. Dit soort vragen geeft aan dat er behoefte is aan nadere duiding. En daar ligt een mooie uitdaging.”

U hebt een buitenstaandersblik op de vereniging. Wat valt u op?

“De mensen die ik ontmoet heb zijn zeer gedreven met hun vak bezig. De leden, de vrijwilligers, het bureau, het bestuur, de raad van advies en de mensen die onze trainingen verzorgen en volgen. Het vak heeft erg veel facetten en ik begrijp steeds meer waarom je er enthousiast over kunt zijn. Je mag processen beoordelen, adviezen geven en interacteren op c-level. Je wordt gehoord en gezien. Dat is toch fantastisch! Daarnaast kan de in- en externe beeldvorming nog verder gevormd worden. Als je op Google zoekt naar internal audit wordt het er niet duidelijker op. Ook als normerend instituut kunnen wij nog beter aan onze naamsbekendheid werken. Vanuit mijn rol als directeur van de vereniging zie ik geen verschil tussen SVRO-leden en andere leden. Mijn opvatting is dat alle leden adequaat bediend moeten worden. Dat wordt mijn inzet.”

“Als je op Google zoekt naar internal audit wordt het er niet duidelijker op. Ook als normerend instituut kunnen wij nog beter aan onze naamsbekendheid werken”

Waar ziet u nu al verbetermogelijkheden?

“Om iets simpels en zichtbaars te pakken, bijvoorbeeld de website. In deze tijd is dat een belangrijk middel voor het contact met de buitenwereld en een onderdeel van de externe zichtbaarheid. De website heeft echt een vernieuwing nodig. Door de website te moderniseren zal ook de zichtbaarheid toenemen. Je kunt ook denken aan persberichten. Ook al heeft internal audit een interne werking, haar bijdragen zijn ook extern merkbaar. Uit het toelichten van die toegevoegde waarde en topics die worden onderzocht, kunnen wij als professie nog veel meer halen. En ik denk dat wij als beroepsgroep relevant nieuws te melden hebben.

In het persbericht stond ook dat u zich sterk gaat richten op: 1) het uitdragen van de visie van het IIA op het beroep van internal auditing, 2) versterken van de externe relaties met de leden, partners en andere belanghebbenden. Hoe gaat u dat doen?

“Het begint bij een goed doordacht plan. Wat is het probleem, wie is je doelgroep, wat is je boodschap en hoe gaan we die boodschap brengen. Er is al veel bereikt, we gaan evalueren wat goed heeft gewerkt en van daaruit verder bouwen. Sowieso moet het IIA meer gezien en gehoord gaan worden door diverse gremia.”

Welke gremia?

“Het is essentieel dat stakeholders zoals commissarissen, CEO’s en CFO’s de rol en de potentiële toegevoegde waarde van internal audit goed begrijpen. De rol van de internal auditor is anders dan die van de externe auditor, die laatste richt zich op de wettelijke controle van de jaarrekening. Juist de internal auditors zijn een belangrijke schakel binnen een goede governance. En dat belang wordt steeds groter! Daarom ga ik de contacten met de relevante gremia in ons land aanhalen en onderhouden.”

“Als laatste verbeterpunt wil ik de opleidingen noemen. En dan bedoel ik niet zozeer de bestaande auditopleidingen, maar juist de reguliere bachelor- en masterprogramma’s van de hogescholen en universiteiten. Een voorbeeld: er zijn afgestudeerde bedrijfskundigen en bestuurskundigen die niets over internal auditing mee hebben gekregen in de opleiding. Dat geeft aan dat de verantwoordelijken voor deze curricula het relatief jonge vakgebied en de relevantie ervan vandaag de dag, niet helder op het netvlies hebben. Ook hier ligt een opdracht.”

 

Over
Danny Francken is algemeen directeur van IIA Nederland. Daarvoor was hij algemeen directeur bij Jurilex Letselschade en bouwde hij een carrière op bij verschillende bedrijven in publishing, IT en finance.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.