Innovatieplatform IIA: samen leren en innoveren

Innovatieplatform IIA: samen leren en innoveren

Auteur: Bas de Jong MSc RA - Drs. Paul van der Zwan EMIA RO
Beeld: Elisabeth Beelaerts - Gabriel Izgi
5 min

Het IIA lanceerde op 17 september 2020 het Innovatieplatform. Wij vroegen Peter Hartog en Brigitte de Vries van het IIA wat het platform is en waar het toe dient.

Waarom het Innovatieplatform en wat is het?

Hartog: “Het bestuur van het IIA wil graag meer aan innovatie doen. De wereld waarin wij opereren verandert steeds sneller. Dit heeft consequenties voor de internal auditfunctie. Consequenties wat betreft waar je naar moet kijken, maar ook hoe je als internal auditfunctie het best kunt functioneren. Dat is heel breed, bijvoorbeeld op de manier waarop je audits uitvoert en de technieken die je daarbij gebruikt, maar ook qua personeelsmanagement. Jongeren willen op een andere manier werkzaam zijn dan de ouderen. Hoe zorg je ervoor als internal audit dat je ook voor jongeren een aantrekkelijke partij bent op de arbeidsmarkt? Daarbij is de verwachting dat het aantrekken van personeel lastig kan worden door krapte op de arbeidsmarkt. Dat waren eigenlijk de redenen voor het bestuur, voor de vereniging, om iets te doen aan innovatie van de auditfunctie.”

Brigitte de Vries, bestuurslid IIA

De Vries: “Ja, het gaat om het toekomstbestendig houden van de auditfunctie. En dat betreft verschillende vlakken. We zijn met vertegenwoordigers vanuit verschillende branchegroepen bij elkaar gaan zitten en hebben eerst gebrainstormd over de trends en ontwikkelingen die we zien. Vrij snel hebben we de link gelegd met het IIA Ambition Model en de thema’s die daarin zitten. We hadden ook de overtuiging dat het meer moest zijn dan auditors voeden met hapklare brokken: zo moet je innoveren en dit moet je gaan doen. Onze overtuiging is dat we het samen moeten doen, op een platform waar informatie staat en dat moet ontstaan door discussie en leren met en van elkaar. Er zijn zoveel initiatieven in auditland, mensen die zich op verschillende terreinen met het innoveren en toekomstbestendig maken van het beroep bezighouden, dat zou je moeten bundelen.”

Welke initiatieven denken jullie aan?

De Vries: “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Innovatieprijs die al een tijd door Protiviti samen met het IIA georganiseerd wordt. Daarin worden vaak ontwikkelingen in audittechnieken belicht, maar ook in het auditproces zelf zagen we initiatieven, zoals agile werken als IAF. We zijn toen met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten om te bespreken wat de belangrijkste interne en externe ontwikkelingen zijn die we op ons af zien komen en waarop je als auditfunctie moet anticiperen. De gedachte daarbij was dat een platform waaraan iedereen kan deelnemen, initiatieven kan ventileren, dan wel mensen die op zoek zijn naar hulp, daarbij kan helpen. Het platform heeft tot doel vraag en aanbod te verbinden en dat kan op verschillende vlakken.”

Hartog: “De term platform is in die zin best veelzijdig. We hebben nu een technisch platform gecreëerd waarop inhoud wordt gedeeld en waar mensen op kunnen reageren. Het platform moet ook een levendige gemeenschap worden waar leden zelf met elkaar aan de gang kunnen gaan om bepaalde ontwikkelingen verder te brengen en van elkaar te leren. Op dat platform staat de ‘Schets internal audit 2025’, zoals we die gemaakt hebben op basis van de analyse van in- en externe ontwikkelingen. Deze schets beschrijft 26 onderwerpen waarop innovatie mogelijk is.”

De Vries: “We hebben elk onderwerp in vier onderdelen opgesplitst:

  • je kunt literatuur over het onderwerp vinden;
  • er kunnen good practices op basis van eigen ervaring gedeeld worden;
  • we geven aan welke experts je kunt benaderen;
  • we bieden een discussieplatform, zodat men kan brainstormen over onderwerpen.

We zorgen er eigenlijk voor dat niet iedereen afzonderlijk het wiel hoeft uit te vinden. Leden worden vooral uitgenodigd ook literatuur, good practices, et cetera delen.”

Peter Hartog, manager Vaktechniek IIA

Wat is de connectie met de overkoepelende IIA-doelen?

Hartog: “Het innovatieplatform is zeker geen losstaande activiteit. Het platform wordt geïntegreerd in de website van het IIA. Vanuit het IIA leveren we een aantal tools waarmee je kunt kijken naar de eigen auditfunctie en hoe je die kunt verbeteren, om blijvend toegevoegde waarde te bieden als IAF. We hebben nu geprobeerd die tools met elkaar te verbinden aan de hand van de indeling van het IIA Ambition Model. We hadden al het IIA Ambition Model, op strategisch niveau, en daar is afgelopen september de Scorecard als  tweede benchmark tool op operationeel niveau bijgekomen. Die is ook opgezet aan de hand van de thema’s van het IIA Ambition Model. En ook de Schets internal auditfunctie 2025, met alle topics en ontwikkelingen daarbinnen, hebben we opgezet langs de lijn van het IIA Ambition Model. Daarmee proberen we alles met elkaar te verbinden.”

De Vries: “Je krijgt op het platform per onderdeel opleidingen, waarop je kunt doorklikken naar cursussen die door onze academy worden verzorgd. We willen ook artikelen van Audit Magazine plaatsen, voor zover deze relevant zijn voor diverse onderwerpen.”

Hartog: “Op de Schets internal audit 2025 staan zes thema’s  en per thema de belangrijkste ontwikkelingen die wij zien (zie figuur 1). Waarvan wij denken waarin internal audit zich moet ontwikkelen als het relevant wil blijven. Dat gaat dan bijvoorbeeld over de diensten die je aanbiedt (zoals het geven van insight en het kijken naar externe en strategische risico’s), maar ook over vaktechniek (zoals agility en het gebruik van geautomatiseerde technieken), personeelsmanagement en de samenwerking met andere assurancefuncties binnen de organisatie. Zo hebben we in totaal 26 topics onderkend. De centrale vraag daarbij is hoe je als internal audit zou moeten functioneren in 2025 om optimaal je toegevoegde waarde te kunnen leveren. Op elk van die thema’s kan je straks doorklikken en vind je de vier rubrieken die Brigitte net noemde.”

Figuur 1. Schets internal audit 2025

Welke ontwikkelingen zien jullie?

De Vries: “We zien meer technologische hulpmiddelen in het auditproces (dus de innovatie van de audit zelf), maar ook de vraag om die innovatie te gaan auditen.”

Wie bepaalt de topics?

De Vries: “Het is de bedoeling dat gebruikers zelf topics zullen aandragen. Het IIA gaat het niet onderhouden, maar voert alleen de regie. Het moet juist van de leden worden.”

Is er een strategie voor het bereiken en mobiliseren van de gebruikers?

De Vries: “Ja, we willen onder andere gebruikmaken van een soort influencers die kritische posts gaan plaatsen en mensen proberen te betrekken en benaderen. We denken dan bijvoorbeeld aan de mensen die de Innovation Award hebben gewonnen, in de verwachting dat zij daar het voortouw in kunnen nemen. Verder denken we ook aan communicatie via LinkedIn, Audit Magazine en via nieuwsbrieven van het IIA.”

Hartog: “Met het platform hebben we topics geïdentificeerd waarop we groepen gebruikers bijeenbrengen. We gebruiken de influencers als vliegwiel om het platform op gang te krijgen en successen te creëren. Eenmaal draaiende wordt het makkelijker om het op gang te houden, te versnellen en een begrip te worden.”

Kunnen jullie leren van andere beroepsgroepen op het gebied van innovatie?

De Vries: “Dat weet ik niet goed. Als ik kijk naar de sector waar ik zelf vandaan kom, de woningcorporatiesector en de financiële sector. Die waren veel verder met het gebruik van robotics in (financiële) processen dan dat wij dat in audit of risk management toepasten.”

Hartog: “Bij het kiezen van de topics zijn ook contacten gelegd met externe specialisten die niet in het vakgebied werken. Daarbij overleggen we met andere verenigingen zoals NOREA, maar dat kan denk ik nog beter. Veel leden van het IIA zijn ook lid van NOREA en we zouden wellicht samen kunnen optrekken bij het vormgeven van de topics.” 

De Vries: “Je ziet ook de ontwikkeling van het ontstaan van meer hybride vormen van internal audit, bijvoorbeeld qua samenwerking met de tweede lijn of de controlfunctie. Maar ook dat internal auditfuncties worden uitbesteed of auditfuncties die ontstaan tussen bedrijven als een soort shared service. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die je inzichten kunnen opleveren.”

Het platform is sinds 17 september 2020 live: https://www.iia.nl/schets-iaf-2025.php

 

Over
Peter Hartog is Manager Vaktechniek bij IIA Nederland.
Brigitte de Vries is Bestuurslid van het IIA Nederland met Innovatie als specifiek aandachtsgebied in haar portefeuille.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
2 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Beter worden in goed zijn

Per 1 september 2023 heeft IIA Nederland (IIA) een nieuwe algemeen directeur, Danny Francken. Zijn motto voor het IIA: beter worden in goed zijn. Audit Magazine stelt de nieuwe directeur graag voor.

Lees meer

PSD2 - breekijzer voor banken

Begin 2019 wordt de Europese Richtlijn betaaldiensten (Payment Services Directive, PSD2) in Nederland ingevoerd. Deze verplicht banken om concurrenten toegang te geven tot betaalrekeningen, mits de klant toestemming geeft. Dat is de opmaat voor open banking, een fundamentele verandering in het bankwezen. PSD2 is de herziene versie van de Payment Services Directive (2007), het juridische […]

Lees meer