Leven in je eigen ‘bubbel’

Leven in je eigen ‘bubbel’

Auteur: Jantien Heimel
3 min

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er sprake van verzuiling. Dat hield in dat de samenleving verdeeld was in groepen langs de levensbeschouwelijke lijnen. Verschillende groepen leefden van elkaar afgeschermd. Nu is er iets vergelijkbaars aan de hand, maar nu bepaalt de, al dan niet exclusieve, keuze van (social) media in welke ‘zuil’ iemand zit.

En dan leeft iemand al gauw in zijn eigen ‘bubbel’. Het ‘internet of me’ past zich aan individuele behoeften aan. Een bekend voorbeeld in dit kader is de ‘flat earth society’, waarvan de leden overtuigd zijn dat de aarde plat is. Zij stellen dat ‘iedereen weet dat de wereld plat is’. In interviews geven de leden van deze groep aan dat ze steeds opnieuw bevestigd worden in het feit dat de wereld plat is. Ook werd duide­lijk dat de geïnterviewden voor gelijkgestemde media- en social mediabronnen kozen. Zo wordt inderdaad steeds bevestigd dat de aarde plat is; maar als je het aan de niet-leden op onze aarde vraagt is de kans groot dat die groep aangeeft dat de aarde rond is.

Als auditors moeten we opletten dat we niet in onze eigen bubbel blijven als we de risico’s van de organisatie waarvoor we werken evalueren. Mijn man en ik hebben een digitaal abonne­ ment op drie kranten; mijn familie en vrienden hebben veelal een abonnement op dezelfde kranten. Daarmee is de kans groot dat we aandacht hebben voor dezelfde zaken als onze naasten en ook in gesprekken met hen steeds bevestigd worden in onze blik op de wereld.

Vanuit mijn werkgever ontvang ik dagelijks een overzicht van alle artikelen in de media die over mijn werk­ gever in de Europese media verschijnen. Ik besteed bewust tijd aan het bestuderen van artikelen in die media waarop ik niet geabonneerd ben; en bij het lezen van die artikelen doe ik mijn best open te staan voor de denklijn van de journalist, juist ook als deze zich kritisch uitlaat over beleid van de onderneming waar ik werk. Op deze manier probeer ik te voorkomen dat ik in mijn eigen mediabubbel of zuil blijf hangen. Ik probeer andere uitgangspunten en risico’s te leren kennen en deze mee te nemen in mijn werk als internal auditor.

Ook binnen het IIA proberen we bewust aandacht te besteden aan het niet te veel in onze eigen (media) bubbel te blijven. Zo laten we ons door de raad van advies bijstaan. Dat zijn professionals die niet (meer) in het vak werkzaam zijn. Door onze pogingen en ambities om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen het internal auditvak, geven we alle leden en andere geïnteresseerden de gelegenheid bij te dragen binnen het online innovatieplatform. Het zou leuk zijn als meer mensen de discussie over relevante onderwerpen aangaan op onze website en via LinkedIn. Zo brengen we het vak verder.

We proberen ook diversiteit binnen het IIA-bestuur te waarborgen. We kijken naar de achtergrond, branchekennis en interesses, zodat we een brede blik hebben op de vraag wat het vak en de vereniging nodig hebben.

Na zes jaar in het bestuur van IIA Nederland, waarvan ruim tweeën­ half jaar als voorzitter, is voor mij de maximale bestuurstermijn bereikt en is het tijd om het stokje door te geven. Ook secretaris Antoine van Vlodorp neemt na zes jaar afscheid van het bestuur. Linda Post zal tijdens de ALV in december 2020 worden voorgedragen als voorzitter. Er staan weer zeer geschikte opvolgers klaar, met een andere achtergrond dan de vertrek­ kende bestuurders en dat is een verrijking voor de vereniging.

Zoals het er nu naar uitziet zal, net als in mei 2020, de ALV in december online plaatsvinden. Gelukkig worden we met elkaar steeds handiger in het gebruik van online applicaties, dus verwacht ik dat we elkaar daar zien!

Dank voor jullie vertrouwen de afgelopen jaren.

Over
Jantien Heimel is voorzitter van het IIA.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Het brein 3.0

‘Verzekeraars kunnen komende jaren voor € 250 miljoen meer schadeclaims tegemoetzien. De helft daarvan wordt veroorzaakt door slimme sensoren die juist bedoeld zijn om de rijveiligheid te verhogen. Hoe meer er daarvan ingeschakeld zijn, hoe hoger de schadefrequentie.’ Dit komt naar voren in de Branche­ monitor Schadesector 2018-2030 van adviesbureaus Oude Essink Business-Advies en Automotive […]

Lees meer