Duurzaamheid

Duurzaamheid

Auteur: Jantien Heimel
2 min

Er zijn van die onderwerpen die je opeens overal hoort en ziet. Duurzaamheid is er zo een. Met dit thema heeft de redactie van Audit Magazine een actueel en relevant onderwerp gekozen.

Tijdens de 2019-jaarafsluiting van het IIA bij AFAS, die in het teken stond van innovatie en vooruitgang, mocht ik de Protiviti Internal Audit Innovation Award 2019 uitreiken aan het Heineken human rights auditteam. Met behulp van relevante interne data geeft het auditteam inzicht in human-rightrisico’s. Inzicht in gezondheids- en veiligheidsrisico’s is verkregen door reistijdendata van chauffeurs te analyseren. Ook verschillen in salarissen worden bekeken op basis van geslacht, demografie en/of functie om het gesprek aan te kunnen gaan over ‘fair wages’.

Het gebruikmaken van data-analyse en daar vervolgens een goed gesprek over voeren met auditees is niet nieuw, maar de wereldwijde gestructureerde wijze van aanpak en de keuze van de thema’s binnen het mensenrechtendomein zag de jury niet eerder. Heineken benoemde en bewees dat dit geen ver-van-ons-bedshow is, maar overal speelt, ook in Nederland. Het sluit ook perfect aan op de zo actuele sustainable development goals (SDG’s): de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling.

Ook tijdens een bijeenkomst van het chief audit executive forum kwamen SDG’s aan de orde en bespraken we of we een rol van de internal auditfunctie zien ten aanzien daarvan of ten aanzien van andere duurzaamheidsambities binnen de ondernemingen. Een ding werd duidelijk: hoewel het sterk varieert in welke mate de auditfunctie al tijd besteedt aan audits op dat vlak, zien de aanwezigen wel een groeiende relevantie voor audits op dat vlak.

Zoals binnen veel ondernemingen, heeft ook de onderneming waar ik werk een aantal van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling geïdentificeerd waaraan het management meent de meest betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren. Deze keuze maakte de onderneming niet alleen op haar website bekend naar de buitenwereld, maar juist ook binnen de onderneming als onderdeel van de strategie. In de bedrijfsdoelen zijn die duurzaamheidsoverwegingen geïntegreerd. En daar zie ik zeker een rol voor de internal auditor: passen de beslissingen van de ondernemingsleiding binnen deze doelen? Ondernemingsleidingen worden niet alleen meer gevraagd verantwoording af te leggen over de financiële resultaten, maar ook over de impact van de onderneming op het gebied van milieu, sociaal en bestuur (environmental, social & governance (ESG)). Internal audit kan onderzoek doen naar de getrouwheid van de niet-financiële informatie die daarover in het jaarverslag wordt opgenomen.

Ook de raad van advies van het IIA vroeg mij in dezelfde week wat het IIA doet op het gebied van ESG. Ik vertelde enthousiast dat bij veel van onze evenementen dit een onderwerp is. Dat we met externe accountants samenwerken in de NBA-werkgroep ESG Assurance, die zich bezighoudt met vraagstukken op het gebied van assurance bij niet-financiële informatie, zoals mvo-verslagen, GRI-rapportages, integrated reporting en meer. Overigens een aanrader voor elke internal auditor is het ‘living document’, het consensusdocument, dat ook ingaat op de samenwerking tussen internal en external auditors.1 En ik zie in 2020 dit onderwerp meer op de agenda van het IIA-bestuur komen.

Noot

  1. www.nba.nl

Over
Jantien Heimel is voorzitter van het IIA.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Leven in je eigen ‘bubbel’

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er sprake van verzuiling. Dat hield in dat de samenleving verdeeld was in groepen langs de levensbeschouwelijke lijnen. Verschillende groepen leefden van elkaar afgeschermd. Nu is er iets vergelijkbaars aan de hand, maar nu bepaalt de, al dan niet exclusieve, keuze van (social) media in welke […]

Lees meer

Het brein 3.0

‘Verzekeraars kunnen komende jaren voor € 250 miljoen meer schadeclaims tegemoetzien. De helft daarvan wordt veroorzaakt door slimme sensoren die juist bedoeld zijn om de rijveiligheid te verhogen. Hoe meer er daarvan ingeschakeld zijn, hoe hoger de schadefrequentie.’ Dit komt naar voren in de Branche­ monitor Schadesector 2018-2030 van adviesbureaus Oude Essink Business-Advies en Automotive […]

Lees meer