Het brein 3.0

Het brein 3.0

Auteur: Jantien Heimel
2 min

‘Verzekeraars kunnen komende jaren voor € 250 miljoen meer schadeclaims tegemoetzien. De helft daarvan wordt veroorzaakt door slimme sensoren die juist bedoeld zijn om de rijveiligheid te verhogen. Hoe meer er daarvan ingeschakeld zijn, hoe hoger de schadefrequentie.’

Dit komt naar voren in de Branche­ monitor Schadesector 2018-2030 van adviesbureaus Oude Essink Business-Advies en Automotive Insiders.1 Dit onderzoek was een van de vele mooie illustraties die prof.dr. Arno Nuijten gaf tijdens de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Behavioral IT Governance aan de Open Universiteit in Heerlen. Ik heb genoten van zijn rede ‘Bewust van het onbewuste: naar betere IT-beslissingen met kennis van risicogedrag’.

Nuijten concludeerde: “De IT die bedacht is om ons verkeersgedrag vei-liger te maken, heeft een onbedoelde bijwerking: mensen voelen zich er veiliger door en gaan zich dan onveiliger gedragen. IT en menselijk risicogedrag hebben een ingewikkelde relatie, met bedoelde en onbedoelde effecten. IT is ervoor bedoeld dat mensen over snellere en betere informatie beschikken, betere beslissingen nemen en dus ‘verstandiger’ omgaan met risico’s. Maar diezelfde IT blijkt weer nieuwe risico’s en beslissingsfoutjes uit te lokken. Dit roept dus de vraag op hoe wij betere beslissingen kunnen nemen met IT en over de IT die we inzetten.”

Hoe komen menselijke beslissingen tot stand? Binnen ondernemingen zijn veel mensen druk met het genereren van betrouwbare stuurinformatie, maar zijn er andere zaken, zoals intuïtie, die medebepalend zijn voor besluitvorming.

Sluiten mensen zich af voor bepaalde signalen, zoals voor de piepjes in hun auto? Dat sluit naadloos aan op het thema van deze editie: Het brein 3.0. Wanneer ons brein 3.0 wordt geactiveerd, voelen we een diep betekenisvol geluk, een gevoel van verheffing, ‘purpose’, helderheid en inspiratie en nemen we beslissingen die minder primair zijn dan wanneer we blijven hangen in de ‘brein 1.0- en 2.0’-modus.

En niet toevallig sluit dat weer geheel aan op het thema van ons congres: ‘Passie & Purpose!’ Hoe vind je je brein 3.0, die flow waarin je elke uitdaging soepel doorstaat? Bij mij komt die flow gelukkig regelmatig, vaak als we na een interessante auditbevinding de handen van de business op elkaar krijgen om actie te nemen om risico’s te mitigeren. Soms komt die flow ook helemaal niet; ik hoop samen met jullie tijdens ons congres en bij het lezen van dit magazine ideeën op te doen over hoe het brein 3.0 structureel te vinden en vanuit die ‘staat van zijn’ de beste beslissingen te nemen.

Inspiratie heb ik in ieder geval opgedaan bij het lezen van het nieuwste nummer van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). In april 2020 mocht ik het themanummer ‘Internal Auditing’ van dit tijdschrift in ontvangst nemen. Vanuit de Stichting Vaktechnisch Onderzoek IIA NL heb-ben we met veel collega’s actief naar dit nummer toegewerkt. Het tijdschrift geeft een breed perspectief op de internal auditfunctie en de ontwikkelingen, met aandacht voor zowel de digitalisering als bijvoorbeeld de personele aspecten van ons mooie vak. Het is gratis toegankelijk (mab-online.nl). Zeker een aanrader.

Binnen het IIA wijzigen we deze maanden van customer relationship managementsysteem in de verwachting dat deze nieuwe ZOHO-applicatie niet alleen prettiger werkt voor onze medewerkers, maar met name ook voor de leden en andere gebruikers. Dus ook binnen het IIA meer aandacht voor digitalisering en personele aspecten.

Noot

  1. https://www.amweb.nl

 

Over
Jantien Heimel is voorzitter van het IIA.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Leven in je eigen ‘bubbel’

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er sprake van verzuiling. Dat hield in dat de samenleving verdeeld was in groepen langs de levensbeschouwelijke lijnen. Verschillende groepen leefden van elkaar afgeschermd. Nu is er iets vergelijkbaars aan de hand, maar nu bepaalt de, al dan niet exclusieve, keuze van (social) media in welke […]

Lees meer