Klimaatverandering

Klimaatverandering

Auteur: Linda Post
2 min

Op dit moment is de klimaatverandering voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging en herijking van de strategie. Niet alleen de fysieke gevolgen van klimaatverandering – zoals stijging van de zeespiegel en het vaker voorkomen van extreem weer – dwingen organisaties tot herbezinning wat betreft hun koers. Ook de transitie naar het gebruik van duurzame hulpbronnen om te voldoen aan onze energiebehoefte, investeerders en klanten die in toenemende mate zaken willen doen met duurzame bedrijven, en de veranderende wet- en regelgeving, kunnen leiden tot heroriëntatie.

Daar komt bij dat in veel boardrooms de recente rechterlijke uitspraak inzake Shell op tafel ligt. Deze uitspraak kan wel eens een keerpunt zijn in het doen en laten van bedrijven. Dit typen risico’s kunnen (ook) leiden tot verlies van reputatie, en in het uiterste geval van vergunning en/of bestaansrecht van organisaties, maar bieden tegelijkertijd ook nieuwe businessmogelijkheden.

Gezien het strategisch belang voor de organisatie, ligt hier ook een rol voor de internal auditor. Dit is ook bevestigd door Risk in Focus (RiF), het jaarlijkse onderzoek van auditors in Europa (ECIIA), waar klimaatverandering in de Top-10 van actuele risico’s is opgenomen. Tegelijkertijd zien we dat op dit moment de tijdsbesteding van de internal auditor op dit gebied nog heel beperkt is.

Dit lijkt hét moment om te kijken hoe de internal auditfunctie (IAF) de organisatie goed kan ondersteunen op dit thema. Belangrijke vragen die daarbij naar voren komen zijn: welke rol kan de IAF spelen, welke ‘producten’ kan zij bieden, welke hulpmiddelen zijn daarvoor te gebruiken, welke deskundigheid is daarvoor (aanvullend) nodig en hoe implementeer je dit binnen de IAF?

Het IIA bracht in het tweede kwartaal van 2021 het rapport Climate Change and Environmental Risk – uitdagingen en handvatten voor Internal Audit uit. Dit rapport biedt een scala aan handvatten, onder meer omdat in het tweede deel van het rapport zeven organisaties met enige ervaring op dit gebied bereid zijn geweest hun ervaringen te delen.

Dit biedt een overzicht aan good practices die als voorbeeld kunnen worden genomen om als IAF een eigen rol te kiezen die het meest past bij de strategie en de aard van de organisatie. We zien verschillende rollen. De internal auditor kan onder meer kijken naar de totstandkoming van de niet-financiële rapportages, naar de beheersing van de klimaatdoelen, dan wel naar de naleving van de wet- en regelgeving.

Deze dimensie van ons vakgebied is nog volop in ontwikkeling. Wij zijn als bestuur dan ook blij met de nieuwe professional practicegroep Sustainability en Climate Change. Deze groep van ervaringsdeskundigen zal zich onder meer bezighouden met het verzamelen, bestuderen en delen van relevante ontwikkelingen met elkaar en met de leden.

Naast klimaatverandering zijn er nog vele andere onderwerpen die voor een IAF relevant zijn. Deze onderwerpen zijn te vinden op het IIA Innovatieplatform. De onderwerpen zijn verdeeld in zes categorieën: de diensten en rol van de IAF, professional practices, performance management en accountability, people management, organisaties en cultuur en governance. Ik wil de leden dan ook van harte uitnodigen om het innovatieplatform te raadplegen. Doe er je voordeel mee!

Over
Linda Post is voorzitter van IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: