Evaluatie van de internal auditfunctie

Evaluatie van de internal auditfunctie

Auteur: Linda Post
3 min

Internal auditors onderzoeken in opdracht van het management de kwaliteit van de bedrijfsvoering en risicobeheersing. Maar wie houdt de internal auditfunctie de spiegel voor ten aanzien van de eigen afdeling? En op welke manieren kan dat?

Het thema van het Commissarissen Symposium op 27 september dit jaar was ‘Evaluatie van de internal auditor’. Het Commissarissen Symposium wordt jaarlijks georganiseerd en is het evenement waar chief audit executives (CAE’s) en commissarissen samenkomen om met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen. De vraag die op het symposium werd besproken was: op welke wijze vindt de beoordeling van de internal auditfunctie plaats in de praktijk en waar dienen commissarissen op te letten? Ik ga hierna in op de diverse mogelijkheden die daarvoor bestaan.

Het IIA heeft recent een guidance gepubliceerd die hierbij behulpzaam kan zijn: The internal audit assessment tool for audit committees. Deze handreiking bevat voorbeelden van vragen die een voorzitter van een audit committee kan stellen om het functioneren van een internal auditfunctie te beoordelen en die kunnen ondersteunen in de communicatie tussen de voorzitter en de chief audit CAE.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld risico-afwegingen, kwaliteitsbeheersing, benchmarking, kennis van het team en gebruik van kennis van specialisten. Ook voor de CAE bevat de guidance interessante vragen om eens over na te denken. Voorbeelden hiervan zijn: ‘op welke wijze heeft de internal audit een positieve impact gehad op de organisatie?’ en: ‘welke punten heeft de internal audit onder de aandacht gebracht van het audit committee en heeft management hier op een adequate wijze op gereageerd?’ In dit kader is de cultuur van een organisatie met betrekking tot risicobeheersing en de rol van internal audit zeer relevant.

Interessant is in dit kader ook het consultatiedocument Audit quality indicators dat recent is uitgebracht door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Hoewel de focus van het document ligt op gebruikers van de jaarrekening, bevat het document ook een aantal elementen om als internal audit over van gedachten te wisselen.

Bepaalde indicatoren zouden kunnen worden opgenomen in de managementinformatie van de internal auditfunctie, die vervolgens kan worden besproken met het bestuur of een audit comité. Ik denk hierbij aan indicatoren over het gebruik van specialisten, de feedback van gebruikers van de auditrapporten en de kwaliteit van de auditdossiers. Vergelijkbare aspecten worden bijvoorbeeld reeds meegenomen wanneer een internal auditfunctie door het IIA wordt getoetst in het kader van de onafhankelijke externe toetsing, die volgens de IIA-beroepsnormen elke vijf jaar dient plaats te vinden. Deze rapportage dient de CAE ook met het bestuur en het audit committee te bespreken.

Daarnaast biedt IIA Nederland CAE’s de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘Benchmark Place’. De Benchmark Place is een applicatie bestaande uit twee modules: het ambition model en de scorecard.

Het ambition model kan worden gebruikt voor strategische planning. De CAE kan via een self assessment de huidige kwaliteit en compliance met het IIA international professional practices framework (IPPF) bepalen. Na een dergelijke nulmeting kunnen vervolgens de ambities worden gedefinieerd, en kan een stappenplan worden opgesteld om van het huidige niveau naar een volgend niveau te komen. Interessant is ook om de eigen functie te benchmarken met vergelijkbare internal auditfuncties in Europa. De resultaten kunnen het bestuur en het audit committee ondersteunen bij het beoordelen van de internal auditfunctie.

Daarnaast is recent de scorecard gelanceerd. Daar waar het ambition model vooral kan worden gebruikt voor strategische planning, is de scorecard gericht op de operationele bedrijfsvoering van de internal auditfunctie. Ook hier bestaat de benchmarkmogelijkheid.

Ten slotte, de benchmark place is beschikbaar voor CAE’s die lid zijn van het IIA. Voor meer informatie en voor het aanvragen van de applicatie verwijs ik u graag naar Benchmark Place | Instituut van Internal Auditors (iia.nl).

Over
Linda Post is voorzitter van IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: