Is de IAF nog wel relevant?

Is de IAF nog wel relevant?

Auteur: Linda Post
2 min

Een van de speerpunten van 2022 van het IIA is het ondersteunen van internal auditfuncties (IAF) op het gebied van innovatie van ons vakgebied. De aanleiding hiervoor is de vraag wat de toekomstige rol van de IAF binnen de organisatie kan zijn. Analyses en beoordelingen worden meer en meer geautomatiseerd; wordt de IAF hierdoor overbodig? De eerste en tweede lijn besteden meer tijd aan control testing en continious monitoring.

Dit duidt op volwassenheid van de eerste en tweede lijn. En dat is op zich een goede ontwikkeling, maar wat betekent dit voor de toegevoegde waarde van de IAF? Ook ontwikkelingen zoals vergaande automatisering, artificial intelligence en robotisering vereisen specifieke competenties. Is de IAF wel adequaat geëquipeerd om op deze gebieden toegevoegde waarde te leveren? Agile-werkende organisaties leveren sneller en transparanter resultaten. Is de rol van IAF dan nog wel relevant? Wordt de IAF hierdoor niet steeds meer een compliancetoetser of een verantwoordingsinstrument?

Het IIA faciliteerde diverse workshops waarbij deze vragen centraal stonden. In deze sessies is een zeer waardevolle dialoog gevoerd door auditprofessionals. De uitkomst is een viertal drivers voor innovatie:

  1. Go Digital – Maak meer gebruik van nieuwe technologieën, waaronder het digitaliseren van audittaken.
  2. Change the rules – Auditprocessen, doorlooptijden en kosten kunnen worden herzien.
  3. Communicate differently – Communiceer op een moderne manier (audit)resultaten. Dat betekent meer visualiseren, minder in plaats van meer te rapporteren, en het vergroten van de betrokkenheid van de auditee.
  4. Change the people – Dit kan door kritisch te kijken naar de competentiemix en de diversiteit binnen het auditteam. De competentiemix binnen IAF zou deze vier drivers moeten faciliteren.

Een van de tools die het IIA aanbiedt is het innovatieplatform. Dit platform bestaat uit twee delen. Het eerste deel kun je vinden op de IIA-website. Het innovatieschema toont de belangrijkste ontwikkelingen waarvan het IIA verwacht dat deze van invloed (gaan) zijn op IAF’s. Deze ontwikkelingen zijn geclusterd naar de zes thema’s van het Internal Audit Ambition Model: 1) services & role of internal audit profession; 2) professional practices; 3) performance management & accountability; 4) people management; 5) organisation relationships & culture; 6) governance structures. De trends zijn verzameld aan de hand van gesprekken met internal auditors en externe deskundigen. Per trend vind je een korte beschrijving, good practices, relevante literatuur en ervaringen van deskundigen.

Het tweede deel van het innovatieplatform is het stimuleren van de discussie rondom de innovatieonderwerpen. Voor elk topic is ruimte gecreëerd binnen het innovatieplatform, de faciliteit voor het voeren van discussies wordt echter maar beperkt gebruikt. Recent is dan ook een stream geopend binnen LinkedIn: IIA-nl Innovatie van jouw auditfunctie.

Ik wil jullie van harte uitnodigen om eens een kijkje te nemen op het innovatieplatform. Heb je interessante literatuur over een topic, dan ben je welkom om deze te delen op het platform. Heb je vragen over een topic omtrent innovatie, plaats deze dan op LinkedIn zodat je met vakgenoten van gedachten kunt wisselen. Het motto wat mij betreft is: samen weten we meer en samen kunnen we meer.

Over
Linda Post is voorzitter van IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

In het echt weer samen

Na bijna drie jaar vond in mei 2023 weer een fysieke algemene ledenvergadering plaats. Het was ontzettend fijn om weer bij elkaar zijn. Graag praat ik degenen bij die daar niet bij konden zijn.

Lees meer