Uitkomsten enquête: wat vinden de leden?

Uitkomsten enquête: wat vinden de leden?

Auteur: Linda Post
2 min

Naast het promoten van ons mooie vakgebied willen we als bestuur vanzelfsprekend ook toegevoegde waarde bieden aan de leden van onze vereniging. De vraag die we ons als bestuur dan ook regelmatig stellen is of onze activiteiten, zoals trainingen, evenement en diverse publicaties voldoende aansluiten bij de behoeften van de leden.

Recent hebben we een enquête gehouden onder de leden, waaruit gebleken is dat de leden van de vereniging een behoorlijk diverse achtergrond hebben. 27% van de leden is tussen de 30 en 45 jaar, 39% tussen 45 en 55 jaar en 31% is ouder dan 55. Slechts 3% van de leden is jonger dan 30 jaar, mogelijk omdat afgestudeerden veelal starten in een andere functie en later een overstap maken naar internal audit.

Er is ook diversiteit in de opleiding: 51% van de leden heeft de RO-titel en 40% is CIA. Andere titels die voorkomen zijn de RA-titel met 33%, de RE-titel met 21% en de CISA-titel met 17%. Onze leden blijken ook erg trouw te zijn: 48% van de leden is al langer dan 10 jaar lid, 20% tussen de 6 en 10 jaar, 20% tussen de 2 en 5 jaar en 12% korter dan 2 jaar.

De activiteiten die het meest worden gewaardeerd zijn de belangenbehartiging van het vakgebied, het bepalen en uitdragen van de beroepsstandaarden, permanente educatie en kennisdeling via rapporten en nieuwsberichten. Met name het IIA Jaarcongres, het Audit Magazine en de trainingen worden als meest waardevol gezien. Benchmarking, kwaliteitsbewaking en het faciliteren van netwerken ervaren de leden als minder van belang. Een van de leden merkte op dat kwaliteitsbewaking met name vanuit de organisatie zelf moet komen en vanuit de stakeholders die steunen op de werkzaamheden van een internal auditfunctie.

De belangrijkste redenen voor het volgen van een training zijn het opdoen van kennis, interessante onderwerpen en dito sprekers. 44% van de leden heeft een voorkeur voor fysieke bijeenkomsten, 32% voor online livestreams en 24% zou graag een training on-demand willen volgen.

Hoe kunnen we het best in contact blijven met de leden? Uit de enquête blijkt dat dit varieert. Informatie over nieuwe publicaties en aankondigingen van evenementen en trainingen ontvangen de leden bij voorkeur via de digitale nieuwsbrief, terwijl men voor informatie over vacatures de voorkeur geeft aan de IIA-website of LinkedIn. Verder wil 52% van de leden de nieuwsbrief graag tweewekelijks ontvangen, terwijl 47% de nieuwsbrief één keer per maand zou willen ontvangen. Ook merken we dat de behoefte aan een Engelstalige nieuwsbrief groeit, terwijl ook een duidelijk deel van de leden een sterke voorkeur heeft voor Nederlandstalige communicatie.

De uitkomsten van deze enquête hebben ons als bestuur enorm geholpen. Enerzijds door de bevestiging dat de leden de aangeboden activiteiten waarderen, anderzijds door de suggesties die zijn gedaan om de activiteiten van het IIA beter te laten aansluiten bij de behoeften van onze leden. We zijn als bestuur dan ook alweer bezig om op basis van de input van de enquête de speerpunten voor 2023 voor te bereiden. Ik wil dan ook iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt hierbij nogmaals hartelijk danken voor alle gegeven input.

Over
Linda Post is voorzitter van IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Voor leden en door leden

Het is als nieuwe voorzitter altijd spannend om het stokje over te nemen, en met name in de huidige omstandigheden waarin veel leden thuis werken en netwerken binnen ons vakgebied momenteel alleen op afstand kan. Een belangrijk onderwerp van gesprek in het bestuur is bijvoorbeeld ‘kunnen we het komend jaar nog een IIA Congres organiseren?’ […]

Lees meer