Doelstellingen en speerpunten 2022

Doelstellingen en speerpunten 2022

Auteur: Linda Post
2 min

IIA Global heeft recent haar visie en missie herijkt. De missie van het IIA is ‘sturing geven aan het internal auditberoep en het versterken van haar toegevoegde waarde voor belanghebbenden via empowered leden’.

De missie is geconcretiseerd in de visie: internal auditors worden wereldwijd erkend als een essentiële schakel voor effectieve governance, risk management & control, waarbij het IIA het primaire aanspreekpunt is voor de beroepsgroep. De missie en visie zijn vertaald in een zestal strategische doelstellingen. Als bestuur van IIA Nederland hebben we deze doelstellingen overgenomen en vertaald naar tien speerpunten voor 2022. De doelstellingen en de bijbehorende speerpunten zijn:

Doelstelling 1 – Innovatie van de IIA-organisatie zelf
IIA Nederland heeft bijna drieduizend leden die we als beroepsvereniging zo goed mogelijk willen ondersteunen. Net als in vele andere bedrijfstakken zien ook wij dat digitalisering van onze services toeneemt. Speerpunt 1 is dan ook het verder verbeteren van de interne automatisering en procedures. Daarnaast hebben we als vereniging een prachtig netwerk van meer dan honderd vrijwilligers. Speerpunt 2 is dat we beleid formuleren om de inzet van vrijwilligers zo goed mogelijk te begeleiden en te waarderen.

Doelstelling 2 – Versterken van kwaliteit & competenties van internal auditors
Dit doen we met trainingen en evenementen vanuit de IIA Academy. COVID-19 heeft ons geleerd dat flexibiliteit in trainingen (fysiek, online, hybride) noodzakelijk is. Door de wisselende COVID-19-maatregelen moeten classroom trainingen soms op korte termijn worden omgezet in online trainingen. Speerpunt 3 is het verder ontwikkelen van het opleidingsaanbod om deze flexibiliteit te kunnen bieden.

Doelstelling 3 – Verdere groei in het aantal leden
Speerpunt 4 is de verbinding zoeken met zowel de huidige als toekomstige leden. Waar de verbinding in het verleden werd gezocht in netwerkevenementen zijn de mogelijkheden hiervoor momenteel beperkt. Ook is nog niet duidelijk welke impact het hybride werken heeft op de behoefte aan netwerkevenementen. Speerpunt 5 is het promoten van auditmagazine.nl dat in 2021 online ging. Onder meer artikelen, interviews en columns uit oudere edities kunnen makkelijk online worden teruggevonden.

Doelstelling 4 – Behartigen van de belangen van de leden
Dit doen we door het belang van internal audit in de governance van een organisatie te promoten. Speerpunt 6 is het specificeren van beleid voor de advocacy van de internal auditfunctie. In het verlengde hiervan ligt speerpunt 7 dat is gericht op het verder uitbouwen van contacten met commissarissen en directeuren, onder andere door het intensiveren van de samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD).

Doelstelling 5 – Vergroten bekendheid van de internal auditfunctie en het IIA
Internationaal zal de brand IIA worden versterkt, onder meer met een nieuw logo, dat ook IIA Nederland gaat voeren. Veelal is de communicatie over internal audit voor en door internal auditors. Speerpunt 8 is het uitbreiden van de communicatie naar andere beroepsgroepen en publiceren in ‘non-audit’-tijdschriften, zoals bijvoorbeeld voor controllers of compliance.

Doelstelling 6 – Voorbereiden van de professie op de toekomst
Speerpunt 9 betreft het ondersteunen van de leden via het IIA innovatieplatform. Het innovatieschema toont de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed (zullen) zijn op internal auditfuncties. Speerpunt 10 richt zich op het leren van elkaar, gebruikmakend van de informatie die bij IIA Global en Europa beschikbaar is, waarbij Benchmarking Place met het Ambition Model een belangrijk rol speelt.

Als bestuur zien wij deze zes strategische doelstellingen en de daarvan afgeleide tien speerpunten als een uitdagende leidraad voor onze activiteiten in 2022.

Over
Linda Post is voorzitter van IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

In het echt weer samen

Na bijna drie jaar vond in mei 2023 weer een fysieke algemene ledenvergadering plaats. Het was ontzettend fijn om weer bij elkaar zijn. Graag praat ik degenen bij die daar niet bij konden zijn.

Lees meer