Auditors en duurzaamheid

Auditors en duurzaamheid

Auteur: Jip Olieroock MSc RO CIA
2 min

In deze rubriek reageren auditprofessionals op een stelling.

Een audit universe waarin duurzaamheid niet voorkomt, deugt niet

Tom van de Putte

Internal auditor – Achmea

Eens

“2020 is het jaar waarin autofabrikanten meer nieuwe elektrische modellen naar de markt brengen dan ooit, het eerste volledige jaar waarin plastic rietjes zijn vervangen door een kartonnen variant en het jaar waarin producenten van vleesvervangers moeilijk aan grondstoffen kunnen komen vanwege de hoge vraag ernaar. Ook is de circulaire economie een businessmodel om bij een groeiende wereldbevolking en de schaarser wordende grondstoffen de burger in zijn behoefte te kunnen blijven voorzien. Bedrijven die niet meedoen, zullen worden weggeconcurreerd. Het niet omarmen van duurzaamheid in de strategie vormt daarom een van de grootste strategische risico’s voor het voortbestaan van de organisatie op de (middel)lange termijn. Een audit universe zonder duurzaamheid mist het belangrijkste risico van de komende dertig jaar.”

Svetlana Vrubleuskaya

Senior consultant – KPMG

Eens

“Duurzaamheid koppel ik aan environmental, social en governance-risico’s (ESG). Deze risico’s kunnen een grote invloed hebben op het succes en zelfs de continuïteit van een organisatie. Meerdere bronnen, zoals het rapport Risk In Focus of 20 key risks to consider by IA before 2020 (KPMG) benadrukken de impact die deze risico’s met zich meebrengen. Daarbij gaat het niet alleen om de (betrouwbaarheid van de) rapportages hierover, maar ook om het waarborgen dat de organisatie voldoet aan de snel veranderende wet- en regelgeving alsmede aan de strategische keuzen van de organisatie op dit gebied.”

Gitta Bastiaan

Coördinator Concernaudit (landelijke auditafdeling politie) – Nationale Politie

Eens

“Diverse Europese instituten van internal auditors, waaronder IIA Nederland, hebben onderzocht wat de tien hot topics zijn voor de auditplanning voor het jaar 2020. Klimaatverandering is als grootste stijger op 10 binnengekomen. Het IIA-rapport geeft ook een inkijkje in de Top-5-risico’s voor de middellange termijn. De verwachting is dat het risico van klimaatverandering de komende periode een veel grotere rol gaat spelen. Om hierop voorbereid te zijn, is het goed om nu al als IAF te starten met het auditen van risico’s op dit vlak. Een voorbeeld daarvan is een audit naar duurzaamheid. Duurzaam betekent immers onder meer dat iets is geproduceerd of verkregen op een manier die het klimaat, het milieu en de natuur zo min mogelijk belast.”

Leon Snoek

Auditor Concernaudit – Gemeente Utrecht

Eens

“Met het opkomen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, brengen steeds meer organisaties een duurzaamheids- of soms een maatschappelijk jaarverslag uit, waarin ze verslag doen over de prestaties op het gebied van people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst). Een audit universe omvat alles wat je zou kunnen onderzoeken en wat mogelijk risico’s met zich meebrengt. Daar horen ook duurzaamheidsrisico’s bij, want deze zijn belangrijk voor het realiseren van de doelstellingen van een organisatie. Als duurzaamheid ontbreekt is de audit universe niet actueel en volledig.”

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: