Auditors en de socioloog/psycholoog

Auditors en de socioloog/psycholoog

Auteur: Jip Olieroock MSc RO CIA
3 min

In deze rubriek reageren auditprofessionals op een stelling.

Een socioloog/psycholoog binnen je auditafdeling is nodig om succesvol te kunnen zijn

Bert Ide RA

Audit Director Group Audit – ABN AMRO

Eens

“Binnen ABN AMRO Group Audit hanteren we een geïntegreerde auditaanpak waarbij we processen, systemen, alsmede cultuur en gedrag, structureel in de audit scope opnemen. Wij zijn van mening dat deze altijd in samenhang met elkaar onderzocht moeten worden. We vinden het belangrijk om de expertise van psychologen en andere sociaal wetenschappers in huis te hebben. Zij brengen met hun specifieke achtergrond een verdieping aan in de discussies die we over root causes voeren en in de onderzoeksmethoden die we als internal auditors inzetten. Psychologen zijn daarnaast opgeleid om op een wetenschappelijk gevalideerde wijze gedrag te onderzoeken en te interpreteren. Die kennis helpt Group Audit verder in het verbeteren van onze onderzoeksmethoden. Dit draagt bij aan de impact van onze boodschap op het senior management. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om in grote onderzoeken hun expertise in te zetten op het onderzoeken van thema’s op cultuur en gedrag.”

Carola Helmes MSc RA RO CIA

Manager Audit Dienst – Sociale Verzekeringsbank

Eens

“Een socioloog/psycholoog is zeker een waardevolle aanvulling voor mijn auditteams. De financial auditors, IT-auditors en operational auditors vormen de ruggengraat van onze auditafdeling. Een socioloog/psycholoog brengt een aanvullend perspectief op deze auditors met een meer traditionele opleiding in auditing. Binnen het auditvakgebied wordt steeds meer onderkend dat beheersing over meer gaat dan alleen maar de hard controls. De faal- of succesfactor van processen blijkt eerder in het handelen van mensen te zitten dan in het goed hebben ingericht van procedures. Het is dan fijn als in het team mensen zitten die zijn opgeleid om menselijke gedragingen en sociale interacties te kunnen onderzoeken en te kunnen duiden. Binnen onze afdeling hebben we al veel ervaring met het auditen van soft controls. We krijgen ook positieve reacties op dit type audits van de organisatie. Inzichten vanuit de sociologie- en psychologieopleidingen hebben zonder meer aan dat succes bijgedragen.”

Barbara Lieuwen MSc MA

Hoofd Interne Audit – IND

Oneens

“Het is niet nodig om een socioloog of psycholoog in je auditteam te hebben om succesvol te zijn. Wel zie ik dat een auditteam oog dient te hebben voor én de hard én de soft controls. In toenemende mate nemen mijn collega’s en ik dan ook in de audits, bij risicoanalyses en bij het opstellen van aanbevelingen, het gedrag van medewerkers, de cultuur van een team of de organisatie als systeem, in ogenschouw. Dat doen wij onder meer door de IPPA (integrated people and process audit) toe te passen. Ik zou trouwens wel ieder auditteam of organisatie toewensen een socioloog of psycholoog in dienst te hebben of hier gebruik van te maken, die met zijn bril de cultuur van een organisatie of team kan spiegelen. Daar is zeker winst te behalen, maar het gaat me iets te ver om te stellen dat je zonder deze functie in je team niet succesvol bent.”

Kathy Geurts

Auditmanager – UWV

Eens

“Een goed functionerend managementcontrolsysteem is voor een belangrijk deel afhankelijk van het gedrag en de cultuur binnen een organisatie. Psychologen en sociologen hebben in hun studie geleerd hoe zij gedrags- en cultuurconcepten kunnen operationaliseren in onderzoek. Deze operationalisatie is in een audit belangrijk om op een goede manier de werking van de soft controls te kunnen vaststellen. Als je deze werking goed kunt vaststellen, dan neemt de waarde van je audit voor de organisatie toe. En deze toegevoegde waarde bepaalt uiteindelijk het succes van je organisatie. Wij hebben het geluk dat er binnen onze afdeling mensen met verschillende opleidingsachtergronden werken, waaronder ook enkele sociologen en psychologen. Vanuit de raad van bestuur krijgen wij regelmatig een compliment over de manier waarop wij ook de softe aspecten meenemen in onze internal audits.”

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: