Auditors en social media

Auditors en social media

Auteur: Liane Lambert Mendez-van Eerde MSc RO
2 min

In deze rubriek reageren auditprofessionals op een stelling.

Stelling
Auditors moeten meer aandacht schenken aan de risico’s van social media

Rienk Rienks MSc RO

Audit Supervisor Transformation & Innovation Project – ING

Eens

“Er is een diversiteit aan verschillende soorten social media en ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Niemand had kortgeleden nog van TikTok gehoord. Op deze platfor­ men wordt er vaak niet met maar over bedrijven gepraat. De online sociale interactie heeft ervoor gezorgd dat organisaties zich ook op social media begeven en, gevraagd en ongevraagd, reageren op tweets, blogs en posts van gebruikers. Het is nog maar de vraag of deelnemen aan de online dialoog met consumenten door organisaties juist niet averechts werkt en leidt tot reputatieschade. De risico’s van social media zijn net zo veranderlijk als het fenomeen social media zelf. Degene die deze dynamiek met een plan-do-check-act cycle wil managen, leeft echt nog in de jaren negentig.”

Amer Ramkoeber

Internal Audit – NIBC

Oneens

“Social media is zeker een onderwerp/kanaal voor organisaties om aandacht aan te geven. Ik denk hierbij aan commerciële toepassingen zoals mogelijkheden voor (gericht) adverteren en het kunnen ontvangen van klantevaluaties. Social media kan ook ingezet worden voor onboarding processen en zelfs deel uitmaken van de identity en access management­ processen van een organisatie. Uiteraard gaat dit samen met allerlei operationele, technische en ethische vraagstukken die ook onderdeel zouden moeten uitmaken van de organisatierisicoanalyse. In 2020 zie ik helaas dat traditionele digitaliseringsonderwerpen nog alle aandacht nodig hebben van de IAF. Social media zie ik ook niet in relevante publicaties terugkomen als aandachtsgebied voor de IAF.”

Rob Spruyt

Teamleider IT Audit – Nederlandse Spoorwegen

Eens

“Social media zijn anno 2020 niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daarbij profileren organisaties zich sterk op deze platformen. Dit is positief vanuit een marketingperspectief, maar hierbij ontstaat het risico dat vertrouwelijke informatie in het publieke domein komt. Daarnaast kan het inzetten van social media IT-beveiligingsrisico’s met zich meebrengen dat een onderwerp kan zijn voor een audit. Een controle op de interne werking van de kanalen die gebruikt worden, kan organisaties helpen in het structureren van hun uitingen. Bij verkeerd of onveilig gebruik van social media is de kans op imagoschade groot en lastig achteraf te herstellen.”

Dilma Brito

Internal Audit – Woonbron

Eens

“Ik denk namelijk niet dat auditors het risico momenteel buiten beschouwing kunnen laten, want bij het benoemen en onderzoeken van risico’s op het gebied van bijvoorbeeld imago of klanttevredenheid, spelen social media tegenwoor­dig ook een grote rol. Daarnaast kan in audits meer expliciet aandacht besteed worden aan het effect van social media op het bereiken van doelstellingen, zowel in voordelige als in nadelige zin (kans en risico). Zo zou bij audits ook gerichter gekeken kunnen worden naar de opzet, het bestaan en de werking van de inrichting en processen rondom een afdeling Webcare.”

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: