“We willen meer aandacht voor IT”

“We willen meer aandacht voor IT”

Auteur: Jip Olieroock MSc RO - Naeem Arif EMIA RO
Beeld: Markus Spiske - Pixabay - Pexels
5 min

Een gesprek met Ewout van Geuns, hoofd internal audit bij The Greenery, een grote speler binnen de groente- en fruitmarkt, die kwaliteit, innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Wat voor bedrijf is The Greenery?

“The Greenery is een internationaal groente- en fruitbedrijf. Wij dragen op een duurzame manier bij aan een gezondere samenleving door verse groente en fruit bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. Wij leveren het hele jaar door een compleet en dagvers assortiment aan supermarkten, groothandelaren, cateraars en verwerkende industrie. De voornaamste markten zijn Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

The Greenery heeft coöperatie Coforta als enige aandeelhouder. Deze coöperatie is een verzameling van telers. De coöperatie is verantwoordelijk voor de afzet van de producten van haar leden door haar bedrijf The Greenery en levert de leden op deze manier inzicht en toegang tot de nationale en internationale markt. De aangesloten leden (telers) van Coforta zijn betrokken bij de besluitvorming en samen bepalen zij de strategische koers.”

Ewout van Geuns, The Greenery: “De IAF is een nieuw fenomeen in de organisatie, en wordt goed begrepen en herkend door de lijnmanagers”

Wie verzorgt het vervoer van The Greenery?

“Het vervoer wordt verzorgd door onder andere internationaal transportbedrijf Dijco, een dochterbedrijf van The Greenery. Er wordt daarnaast ook gebruikgemaakt van andere distributeurs. Zo worden diverse transportondernemingen ingehuurd (charters) voor het ophalen van het groente en fruit bij telers en het vervoeren hiervan naar de distributiecentra van The Greenery of naar afnemers. Het vervoer vindt geconditioneerd plaats. Dit wil zeggen dat de temperatuur en de luchtvochtigheid tijdens het transport zorgvuldig zijn afgestemd op het product, zodat de kwaliteit en voedselveiligheid gewaarborgd wordt.”

Wat zijn de voornaamste uitdagingen voor The Greenery?

“De wereld rondom The Greenery verandert in hoog tempo. De groente- en fruitmarkt wordt gekenmerkt door grote volumes en kleine marges. Dit maakt bewustzijn van de veranderende markt en daar proactief op inspelen des te belangrijker. Thema’s als klimaatontwikkeling, gezondheidstrends, technologie, schaalvergroting en de opkomst van e-commerce hebben veel invloed op in de wijze waarop de organisatie acteert. Het klimaat wordt grilliger. Fluctuaties in opbrengsten en prijzen zijn meer dan voorheen inherent aan de tuinbouw. Volgens de Wereldbank zijn we deze eeuw op weg naar 2 tot 4 graden opwarming van de aarde. Dit gaat gepaard met extreme hittegolven, afnemende wereldwijde voedselvoorraden, verlies van biodiversiteit en dreigende zeespiegelstijging. Deze feiten zetten de overheid onder druk. Naast de overheid wordt ook de consument zich steeds bewuster van klimaatverandering en het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Hierdoor is er steeds meer aandacht voor voedselverspilling, milieuvriendelijke en lokale teelt (local-for-local).”

“Wij gaan steeds meer naar vraaggericht produceren toe. De teler bepaalt niet langer zelf wat hij teelt”

Waar uit zich dat in?

“Consumenten zijn in toenemende mate bezig met voeding en gezondheid. Consumenten maken zelf steeds bewuster keuzen en zijn op zoek naar meer informatie over de herkomst van producten, waarbij milieuvriendelijke teelt en sociale arbeidsomstandigheden voorop staan. Ook kopen consumenten steeds vaker online en is er via social media invloed op de ontwikkeling van een product. De klant staat bij ons centraal, dat betekent dat wij steeds meer naar vraaggericht produceren gaan. De teler bepaalt niet langer zelf wat hij teelt! Wij spelen een cruciale rol in het vertalen van deze klantwens naar de telers.”

Wat doet The Greenery aan duurzaamheid?

“Duurzaam ondernemen is al jarenlang een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het beleid is gestoeld op vier pijlers: teler en product, logistieke keten, medewerkers, en samenleving. Het product van onze telers is duurzaam geteeld. Al onze leden en leveranciers zijn sociaal gecertificeerd volgens de door ons gekozen standaarden en werken volgens onze voedselveiligheid- en milieunormen. Wij motiveren onze telers en leveranciers zo duurzaam mogelijk te werken. In 2020 is onze gehele keten duurzaam.”

Hoe realiseert u dat?

“In onze bedrijfsvoering staan de logistieke processen centraal. Het (nog) efficiënter maken van die processen levert een waardevolle bijdrage aan ons duurzaamheidsbeleid, onder meer in de vorm van minder CO2-uitstoot, minder brandstofgebruik, afvalreductie en het duurzaam benutten van reststromen. The Greenery gaat duurzaam om met al haar medewerkers en stimuleert hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling. Onze ambitie is dat medewerkers fit zijn, met plezier naar hun werk gaan en beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Wij promoten de consumptie van verse groente en fruit volgens de normen van het Voedingscentrum, met als doel een gezondere en duurzamere samenleving te creëren.”

En als het gaat om innovatie?

“Onze productinnovaties zijn erop gericht om de consument te stimuleren meer groente en fruit te eten. The Greenery speelt in op gemaktrends door het ontwikkelen van verse soep- en maaltijdpakketten en portieverpakkingen. Zo hebben we voor zachtfruit de hersluitbare topsealverpakking geïntroduceerd. Door middel van een innovatieve stanstechniek is het mogelijk om de topsealverpakking te openen en weer af te sluiten. Naast gemak voor consument en retailer, zorgt de verpakking ook voor minder gebruik van plastic en is hierdoor beter voor het milieu. En we hebben de viervaksschaal blauwe bessen succesvol als eerste op de markt gebracht. De breekverpakking is voorzien van een topseal waardoor het product goed beschermd blijft en er geen kans is dat de verpakking openschiet. Verder zijn we bezig met rasontwikkeling van nieuwe groente en fruit die qua smaak, vorm en/of kleur nog beter aansluiten bij de consumentenbehoeften. Ook speelt (basis)innovatie van het primaire proces een belangrijke rol, onder andere door digitalisering van handelsactiviteiten.”

“Onze productinnovaties zijn erop gericht om de consument te stimuleren meer groente en fruit te eten”

“Een ander voorbeeld is de inzet van robotisering. Wij ontlasten onze medewerkers hiermee bij zware, repeterende werkzaamheden. Ergonomie en duurzame inzetbaarheid van onze mensen is het uitgangspunt.”

Hoe ziet de interne auditfunctie eruit?

“De interne auditfunctie (IAF) is officieel sinds begin 2016 ingevoerd. Intern voelden we al aan dat een geformaliseerde IAF de organisatie naar een hoger niveau kon brengen. Vóór de formele oprichting van de IAF voerde ik naast de audits ook verschillende projecten uit, waardoor de vereiste onafhankelijkheid een issue werd. Nu de IAF is geformaliseerd door middel van een auditcharter en de projectwerkzaamheden zijn overgedragen, is dit geen issue meer.”

“Het bestuur van The Greenery is van het type ‘two-tier’. Dat wil zeggen dat de raad van bestuur(RvB) en raad van commissarissen (RvC) twee gescheiden gremia zijn. De IAF rapporteert formeel aan de RvC en het audit comité (AC). De dagelijkse praktische afstemming vindt plaats met de CFO. Overigens is er ook een goede regelmatige afstemming tussen de IAF en de RvB over de auditresultaten. De RvC bestaat uit zes leden. Vier leden hebben een eigen teeltbedrijf. De auditcommissie bestaat uit drie leden (tevens lid van de RvC).”

Hoe komt de auditplanning tot stand?

“De strategie is bepalend voor de auditplanning. De IAF bepaalt voor een groot deel onderwerpen zelf en het AC draagt ook onderwerpen voor. Op dit moment bestaat de IAF uit één fte. Als je IAF bestaat uit één persoon en je dus het hele auditproces in je eentje moet doorlopen, heb je met kennis over de processen en de systemen binnen het bedrijf een cruciale voorsprong in de voorbereiding. De IAF verricht geregeld compliance audits (waaronder ook onderdelen inzake voedselveiligheid) en verder worden logistieke en administratieve processen onderzocht. Sinds kort kent The Greenery een afdeling risicomanagement, legal en compliance. De risicoanalyse van deze afdeling vormt ook input voor de auditplanning.”

Wat zijn de ambities van de IAF?

“We willen meer aandacht voor IT. Verder willen we graag dat de diverse certificeringsinstanties ook de IAF als sparringpartner raadplegen. De IAF is natuurlijk een nieuw fenomeen in de organisatie en wordt goed begrepen en herkend door de lijnmanagers.”

Over
Ewout van Geuns is hoofd internal audit bij The Greenery. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Open Universiteit en rondde de opleiding Internal Auditing & Advisory van de ESAA succesvol af.

 

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: