Accreditatie RO-opleiding: nu begint het pas

Accreditatie RO-opleiding: nu begint het pas

Auteur: Drs. Nicole Engel-de Groot RA
Beeld: iStock
5 min

Bij de RO-opleiding van de UvA was er begin januari een klein feestje. De opleiding is namelijk recent geaccrediteerd door de NVAO. Afgestudeerden dragen voortaan de titel Master of Science. Audit Magazine prikte een vorkje taart mee.

Velen hebben afgelopen jaren bijgedragen aan dit succes. Present waren naast de huidige opleidingsdirecteur Edo Roos Lindgreen, zijn voorganger Bob van Kuijck, associate programmadirecteur Huck Chuah en programmamanager Sook Reker. Ook enkele leden van de Programme Board van de opleiding waren aanwezig: John Bendermacher, Paul Scholte, Vincent Moolenaar en Gerben Everts. Het gezelschap reflecteerde op de afgelopen periode en op de plannen voor de toekomst.

V.l.n.r. staand: Huck Chuah, John Bendermacher, Gerben Everts. V.l.n.r. zittend: Edo Roos Lindgreen, Vincent Molenaar, Sook Reker, Paul Scholte, Bob van Kuijck.

Waarom is deze accreditatie belangrijk?

Edo Roos Lindgreen (ERL): “Deze accreditatie is zowel belangrijk voor de beroepsgroep als voor de universiteit. De universiteit voert de lijn dat elke opleiding geaccrediteerd moet zijn en dus moet leiden naar een academische titel. Studenten investeren twee jaar in een opleiding en willen daar iets tastbaars aan overhouden. Een mastertitel telt, geeft toegevoegde waarde. Het geeft aan dat een wetenschappelijke studie van hoge kwaliteit is volbracht. Dit geldt in de eerste plaats voor studenten die nog geen mastertitel voeren maar evenzo voor studenten voor wie deze opleiding resulteert in een dubbele mastertitel.”

John Bendermacher (JB): “Het IIA is hier enorm bij gebaat. Als je het beroep wil professionaliseren, hoort daar een top-classopleiding bij. De opleiding was natuurlijk altijd al goed, maar met deze accreditatie wordt die kwaliteit nadrukkelijk erkend.”

Gerben Everts (GE): “Het sluit aan bij de ambitie van de vakgroep om de ontwikkeling van het vakgebied een wetenschappelijke basis te geven. Er bestaat een maatschappelijke behoefte aan goed opgeleide auditors en daar hoort een goed fundament onder.”

JB: “IIA Global rekent deze opleiding, evenals de opleiding aan de Erasmus, tot de internationale top. Wij zijn ‘s werelds eerste RO-opleiding met deze accreditatie.”

Bob van Kuijck: “Er komen verzoeken uit de hele wereld van studenten om hier te studeren, onderzoek te doen, verzoeken voor tijdelijke detacheringen en samenwerkingen”

Bob van Kuijck (BvK): “We zijn een centre of excellence en dit brengt ook een plicht met zich mee om internationaal die rol waar te maken. Er komen verzoeken uit de hele wereld van studenten om hier te studeren, onderzoek te doen, verzoeken voor tijdelijke detacheringen en samenwerkingen. Dit is prima, maar tegelijk geldt dat het niet onze primaire doelstelling is om ons internationaal te profileren.”

Wat ging aan deze accreditatie vooraf?

ERL: “Bloed, zweet en tranen.”

BvK: “Vanaf 2013 zijn we al bezig om ons voor te bereiden op de accreditatie. Dit lijkt een hele lange tijd, maar die heb je ook nodig om kritisch de onderwijsprocessen inhoudelijk te beoordelen, te kijken hoe je kunt stroomlijnen en ook de docenten in dit proces mee te nemen. We hebben eerder in 2010 een accreditatieverzoek gedaan. Toen is dat niet gelukt. We hebben natuurlijk vooral gewerkt aan de pijnpunten die toen naar voren kwamen. Een van die punten was het scriptieproces. De visitatiecommissie beoordeelde in deze ronde een aantal scriptiedossiers inhoudelijk en gaf ons terug dat deze scripties met vlag en wimpel de toets der kritiek kunnen doorstaan. De beroepsgroep zal daarvan kunnen profiteren want de scripties bieden een goede basis om op voort te bouwen in wetenschappelijke vervolgonderzoeken.”

ERL: “Het scriptieproces laat een heel duidelijke verbetering zien, maar je hebt meer gerealiseerd Bob. Je hebt gezorgd voor meer gepromoveerde docenten, meer wetenschappelijke literatuur, meer research-basedonderwijs.”

John Bendermacher: “Het IIA is hier enorm bij gebaat. Als je het beroep wil professionaliseren, hoort daar een top-classopleiding bij”

JB: “En dat alles met behoud van het praktisch nut. Bij de vorige accreditatie kregen we vragen over het wetenschappelijke gehalte van de opleiding. Nu kregen we vragen over de praktische toevoeging. Dat betekent dat je die shift heel duidelijk gemaakt hebt.”

BvK: “Helaas zijn er niet veel docenten die theorie aan praktijk kunnen koppelen en ook kunnen lesgeven op het internal auditvlak. Lezers die een docentschap overwegen zijn dan ook zeer welkom.”

Was het op enig moment spannend of accreditatie zou gaan lukken?

GE: “Vanuit de programme board hebben we tijdens onze vergaderingen steeds de vinger aan de pols gehouden. We zijn intern binnen de universiteit getoetst door hoogleraren en docenten en uiteraard is dan spannend wat de uitkomst is.”

BvK: “Dit is geen proces om over een nacht ijs te gaan. Regelmatig hebben we onszelf de vraag gesteld of het niveau afdoende is.”

ERL: “Ik moet zeggen vanaf het moment dat ik het stokje overnam van Bob, 1 juli 2017, heb ik nooit enige spanning gevoeld. Tegelijk was het toen min of meer duidelijk dat we zouden slagen.”

Gerben Everts: “Eerst zeker weten dat de boel op aarde is en dan pas accreditatie aanvragen”

GE: “We hebben ook op safe gespeeld, eerst zeker weten dat de boel op aarde is en dan pas accreditatie aanvragen. En als iets niet goed was werd dat punt eerst opgepakt voor we verdergingen.”

Paul Scholte (PS): “Op 1 juli 2016 was het dossier feitelijk afgerond. Maar toen hebben we een rustpauze ingelast om een aantal zaken nog de revue te laten passeren. En het was ook spannend omdat niet alleen deze opleiding beoordeeld wordt, maar ook de relevante universitaire processen. Dat betekent ook dat de universiteit als zodanig moest voldoen.”

Hoe verloopt zo’n accreditatieproces?

ERL: “Kortweg start je met een nulmeting, doe je een gapanalyse, stel je een verbeterprogramma op dat je uitvoert en monitort en schrijf je tot slot een informatiedossier. Dit laatste beschrijft de hele opleiding conform het toetsingskader van de accreditatieorganisatie, de NVAO. De afdeling Academische Zaken van het college van bestuur van de UvA beoordeelt dit dossier. Een commissie van de NVAO komt vervolgens visiteren. Dat gebeurt een dag lang waarin ze dossiers bekijken, interviews doen met de programmaleiding, de programme board, het bestuur, de examencommissie, werkgevers, docenten, studenten en oud-studenten. Dit resulteert in een rapport met een aanbeveling van de visitatiecommissie aan de NVAO. Dat was in ons geval een aanbeveling tot accreditatie.”

Edo Roos Lindgreen: “Kortweg: je start met een nulmeting, doet een gapanalyse, stelt een verbeterprogramma op dat je uitvoert en monitort en schrijft tot slot een informatiedossier”

BvK: “Het was voor ons nuttig dat we als opleiding hebben meegedraaid in allerlei business-schoolaccreditatieprocessen van de universiteit. Dit was ook leerzaam. Uiteraard hebben we ook al eerder het proces tot accreditatie van de beroepsgroep, de SVRO-accreditatie, ervaren.”

Kunnen jullie nu op je lauweren rusten?

ERL: “Nee hoor, nu begint het pas. De komende periode gaan we de opleiding sterker maken en vernieuwen. Niet alleen door meer research-basedonderwijs te bieden, maar ook op inhoudelijk vlak. Het IIA heeft twee onderwerpen aangedragen die belangrijk zijn voor de beroepsgroep. Wij gaan die twee onderwerpen, gedrag en cultuur en data science, al het komende studiejaar inbedden in de opleiding. En daarnaast gaan we kijken hoe we beter de instroom van hbo’ers kunnen faciliteren waarbij tegelijkertijd het hoge niveau van de opleiding wordt vastgehouden. Tot slot hoop ik dat we meer tijd en energie kunnen stoppen in onderzoek. We willen op het gebied van data science een PhD-student aantrekken om research te laten doen. Er is hiervoor financiering beschikbaar.”

Waar zijn jullie vooral trots op?

JB: “Ik denk dat we vooral trots mogen zijn op Bob en Huck. Zij hebben persoonlijk commitment getoond en het lef gehad om hier 100% voor te gaan.”

ERL: “Ik ben trots op onze studenten die tijdens de visitatiegesprekken een ontzettend positieve indruk hebben achtergelaten bij de commissie.”

Paul Scholte: “Het was ook spannend omdat niet alleen deze opleiding beoordeeld wordt, maar ook de relevante universitaire processen”

PS: “Het proces is echt lonend gebleken, want het zoemt al rond dat studenten een Master of Science willen halen bij onze RO-opleiding.”

ERL: “We meten het verkeer op onze website en zien dat dit nu toeneemt. Ook is het aantal mensen op voorlichtingsdagen een stuk hoger dan voorgaande jaren. We verwachten meer studenten aan te nemen. Tegelijkertijd kunnen we niet meer studenten aannemen dan passen in de collegezaal. Dus mocht je een opleiding tot Executive Master of Science in Internal Auditing aan de UvA overwegen, schrijf je dan snel in!”

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Even kennismaken...

Het RO Alumni Netwerk is hét alumninetwerk van de opleidingen tot internal auditor van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het RO Alumni Netwerk organiseert twee keer per jaar inhoudelijke bijeenkomsten met en voor alumni. Tijdens deze bijeenkomsten kun je nieuwe auditkennis delen en verwerven, je sociale contacten in de […]

Lees meer

RO-opleidingen: hoe worden die geaudit?

De post-graduateopleidingen van de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn dit jaar geaccrediteerd. Giulio Ockels en Cees van Buuren over de aanpak, de uitkomsten en de uitdagingen voor de opleidingen.

Lees meer