Diversiteit

Diversiteit

Auteur: Linda Post
2 min

Voor de term diversiteit wordt ook wel het woord inclusiviteit gebruikt. Ik beschouw deze term als synoniem voor diversiteit. Ik ken niemand die tegen diversiteit is en toch blijft het moeilijk om voldoende diversiteit te realiseren.

Een eerste dimensie van diversiteit is bijvoorbeeld gender. Helaas moet ik constateren dat we op dit gebied nog een weg te gaan hebben. Hoewel het aantal vrouwelijke chief audit executives in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen, wordt het merendeel van de interne auditafdelingen nog steeds door mannen geleid. Laten we Nederland op dit punt vergelijken met andere landen. Dan valt iets bijzonders op. In de meeste landen waar ik heb gewerkt is internal audit een beroep dat veelal door vrouwen wordt beoefend. Ons team in Roemenië bestaat bijvoorbeeld voor 90% uit vrouwen. Dit team heeft weer moeite om voldoende mannen te werven. Nederland is vergeleken met andere landen dan ook een uitzondering. Ons ledenbestand bestaat ongeveer voor 70% uit heren; 30% is een vrouw.

Naast gender kent diversiteit uiteraard andere dimensies. Denk aan opleiding, nationaliteit en culturele achtergrond. We zien als bestuur bijvoorbeeld dat het aantal Engelstalige auditors in Nederland is toegenomen. Om ook deze auditors te kunnen ondersteunen, hebben wij onder andere maandelijks een Engelstalige digitale nieuwsletter (E-zine) geïntroduceerd. Daarnaast verzorgen wij meer dan voorheen Engelstalige trainingen.

Recent hebben we ook als bestuur gekeken naar de verdeling van de leden over de verschillende sectoren. De aanleiding is een bestuurswisseling die is voorzien in mei 2021. Bij deze benoeming willen wij diversiteit meewegen. Hiermee willen we waarborgen dat verschillende sectoren voldoende representatie hebben in het bestuur. Sectoren waar de meeste IIA-leden werken zijn de financiële sector, de overheid en managementconsultancy. Van deze laatste groep werkt het merendeel echter niet (meer) als internal auditor. Binnen het bestuur bestaat de wens om ook vertegenwoordigers uit de sectoren industrie, dienstverlening en telecom in ons midden te hebben.

Zelf werk ik in de financiële sector. Deze sector is in toenemende mate aan het digitaliseren. Een van de lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd is dat we veel kunnen ‘lenen’ van werkwijzen in andere sectoren. De controles die in de financiële sector altijd vanzelfsprekend waren, zijn door toegenomen digitalisering aan het veranderen. Hierdoor kunnen elementen van controles uit de IT-sector of de logistieke sector worden toegepast. Het is dan ook een kracht van het IIA om de kennis en ervaring uit verschillende sectoren met elkaar te verbinden. Hier geldt: kennis vermenigvuldig je door het te delen.

Recent kreeg ik de vraag wat de rol van internal audit is met betrekking tot diversiteit in een organisatie. IIA Global bracht recentelijk een tweetal publicaties uit met de naam Global Knowledge Briefs. Deze publicaties gaan in op de rol van internal audit in het ondersteunen van de organisatie bij het creëren, integreren en meten van diversiteit. Dit heeft tot doel om via de kracht van diversiteit de organisatiecultuur in positieve zin te veranderen. Een interessant onderwerp dat goed past binnen het kader van het auditen van de cultuur van een organisatie.

Over
Linda Post is van voorzitter IIA Nederland.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Is de IAF nog wel relevant?

Een van de speerpunten van 2022 van het IIA is het ondersteunen van internal auditfuncties (IAF) op het gebied van innovatie van ons vakgebied. De aanleiding hiervoor is de vraag wat de toekomstige rol van de IAF binnen de organisatie kan zijn.

Lees meer

Doelstellingen en speerpunten 2022

IIA Global heeft recent haar visie en missie herijkt. De missie van het IIA is ‘sturing geven aan het internal auditberoep en het versterken van haar toegevoegde waarde voor belanghebbenden via empowered leden’.

Lees meer