Van de zijlijn naar het middenveld

Van de zijlijn naar het middenveld

Auteur: Drs. Margot Hovestad RO - Max Lodder CISA
Beeld: NS – Femke van den Heuvel
7 min

In de rubriek De overstap interviewen we dit keer Tijs Wolffenbuttel. Hij stapte in mei 2022 binnen de Volksbank over van chief audit executive (CAE) naar expertise lead tech. Het auditvak vindt hij te mooi om helemaal te verlaten. Daarnaast vervult hij sinds januari 2022 parttime de rol van sleutelfunctiehouder Interne Audit bij ABP.

Wat houdt uw nieuwe baan als expertise lead tech in?

“Als expertise lead tech ben ik bij de Volksbank eindverantwoordelijk voor het Expertise Center Tech, waaronder het werven, opleiden en leveren van IT-medewerkers aan de hele bank. De ruim 750 (interne en externe) medewerkers van het expertise center draaien mee in de verschillende agileteams binnen de bank. Daarnaast zijn we inhoudelijk bezig met enterprise architectuur, security & continuity en IT-processen. We maken en bewaken IT-beleid, -kaders en -standaarden en leveren resources zodat we als bank in staat zijn om onze doelen te realiseren.”

Hoe bevalt uw nieuwe baan?

“Het is gaaf om na jaren als auditor vanaf de zijlijn te hebben meegekeken nu direct mee te spelen op het middenveld van de organisatie. Dat was precies waar ik naar op zoek was in mijn volgende functie. Ook de sfeer en relatie met de collega’s is anders. Wat opvalt is dat collega’s meer uitgesproken zijn (minder gereserveerd) en je net wat meer onderdeel van het team bent. Als auditor sta je, of je het nu wilt of niet, wat meer op afstand van de organisatie. Professioneel gezien past dat ook.”

Tijs Wolffenbuttel, de Volksbank: “Ik denk dat het als auditor belangrijk is om te luisteren naar waarom iets anders zou moeten of kunnen. Door stug vast te houden aan dezelfde koers help je als audit de organisatie niet altijd verder”

Wat is u tot nu toe opgevallen?

“Dat de auditafdeling de juiste observaties maakt en rapporteert. Ik ervaar nu in de eerste lijn dat diverse zaken nog niet op orde zijn. Het begint met een goede basis met overzicht en discipline. Je moet kunnen zien wat er op je afkomt en ‘ahead of the curve’ komen. Dat zorgt voor rust en betekent soms ook dat je bepaalde dingen bewust (nog) niet moet doen.”

Waarom bent u overgestapt?

“Ik ben ruim acht jaar CAE bij de Volksbank geweest. Dat is best een lange periode. Op een gegeven moment merkte ik dat in dat tijdsbestek alle functies om mij heen al een of meerdere keren waren gewisseld. Het voordeel is dat je met de opgebouwde ervaring in deze acht jaar vanuit audit continuïteit aan de organisatie hebt kunnen bieden. Zo is de breedte waarin ik de bank en achterliggende context inmiddels ken voor mij enorm waardevol. Dat je het gehele speelveld kunt overzien, is dan juist het gave van audit! Daarnaast vind ik het voor mijn eigen leercurve mooi om iets anders te doen.”

En dan speciaal iets met IT?

“Ik had de behoefte om minder aan de zijlijn te staan en heb het altijd mooi gevonden om mij met de kansen en bedreigingen van IT bezig te houden. Ik heb ook weleens naar functies buiten de bank gekeken, maar daar kijkt men dan toch voornamelijk naar je kwaliteiten als CAE. Bij een interne overstap weten ze al welk vlees ze in de kuip hebben. En ik vind de Volksbank door de cultuur en maatschappelijke doelstellingen nog steeds een erg fijn bedrijf om voor te werken.”

“Om daadwerkelijk te weten hoe het zit, ben ik nu genoodzaakt om nog meer te steunen op de kennis en informatie van mijn collega’s”

Hoe verliep de overstap?

“Het was prettig om ruim van tevoren te weten dat de overstap eraan zat te komen en dat ik in de maanden voor ik aan mijn nieuwe functie begon achter de schermen al een stapje kon terugdoen als CAE. Dat gaf mij en mijn opvolger voldoende tijd om ons daarop voor te bereiden. Ik vond het wel belangrijk om op tijd met een clean cut afscheid te nemen van audit. De eerste weken heb ik benut om verder kennis te maken met het organisatieonderdeel en de nieuwe collega’s. Dat was nodig, dit is voor het eerst dat ik op zo’n grote afdeling werk en waar je niet iedereen bij naam kunt kennen.”

Welke verschillen zijn er tussen het werken in de eerste en derde lijn?

“In de eerste lijn ben ik nu eindverantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid acties, issues en budgetten. Om daadwerkelijk te weten hoe het zit, ben ik nu genoodzaakt om nog meer te steunen op de kennis en informatie van mijn collega’s. Anderzijds moet ik ze meenemen in het grote verhaal. Audit is eigenlijk best voorspelbaar. Als je de auditrapporten leest en naar de dossiers kijkt, krijg je al best een goed beeld als CAE. Het als leidinggevende grip krijgen op de situatie is dus een groot verschil. Ook gaat de sturing minder vanuit de inhoud.”

Hebt u – aan de andere kant van de tafel – al een auditrapport ontvangen?

“In de eerste maanden heb ik gebladerd in een aantal recente auditrapporten die al waren uitgebracht. In mijn nieuwe functie ervaar ik in de praktijk dat de boodschap die daarin werd gegeven klopt. Inmiddels heb ik ook de eerste nieuwe rapporten ontvangen. Wat mij opvalt, en waar ik voorheen als CAE mogelijk ook te veel in ben meegegaan, is dat we als audit soms te veel vasthouden aan een bepaalde denklijn. Ik denk dat het als auditor belangrijk is om nog meer een open mindset te hebben en ook te luisteren naar waarom iets anders zou moeten of kunnen. Door stug vast te houden aan dezelfde koers help je als audit de organisatie niet altijd verder. Sta dus nog meer open voor wat de auditee aandraagt.”

Welke aspecten uit uw auditervaring komen goed van pas in uw nieuwe functie?

“Mijn kennis van de organisatie en de overzichtsview hoe alles in elkaar klikt, helpen mij enorm. Als auditor is het gaaf dat je de hele organisatie kunt zien. Dat levert een hele andere kijk op. Ook leer je als auditor om snel te doorgronden waar zich mogelijke issues (kunnen) afspelen en hoe je moet doorvragen om tot de kern te komen. De auditor is in staat om verder vooruit te kijken terwijl de eerste lijn nog naar lucht aan het happen is. Ik merk nu dat er soms zoveel te doen is dat we er een haastklus van moeten maken. De orde en het overzicht uit de derde lijn wil ik meenemen naar mijn nieuwe functie. De uitdaging is om te kijken of we het met zijn allen nog slimmer kunnen organiseren. Ik denk dat we dan met meer lol aan de slag gaan. Wat mij verder helpt, is dat je als auditor gestructureerd leert te werken en de kans krijgt om ook met nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn. Als onderdeel van het leadershipteam komt het mij nu goed van pas dat ik ruime ervaring heb in de samenwerking met de directie en raad van commissarissen.”

Is er ook nog iets wat u belemmert als ex-CAE?

“Wat minder goed van pas komt, is dat we als auditor vaak een erg hoge kwaliteitslat hebben. Regelmatig moet je ook een streep durven trekken. Goed is goed genoeg. Als auditor ben je daarnaast gewend om problemen te signaleren maar minder getraind in het oplossen daarvan. Na acht jaar vanuit audit vooral advies te hebben gegeven, merk ik dat ik mij in het sturen op het concreet oplossen van problemen nog verder kan ontwikkelen.”

Blijft u nog actief binnen de beroepsgroep van auditors?

“Ja, nog voordat ik wist dat ik zou overstappen naar de eerste lijn ben ik in januari 2022 gestart als sleutelfunctiehouder Interne Audit bij het ABP. Daar ben ik nu ongeveer twee dagen per maand actief. Het is ontzettend leuk om te doen en een mooie bijkomstigheid om het auditen niet los te hoeven laten. Het blijft immers een mooi vakgebied!”

“Ik zie veel auditors met enorm veel talent lang hetzelfde kunstje doen. Vaak denk ik dat er meer in zit. Het zetten van een volgende stap in het onbekende moet je alleen wel durven”

Bent u daarvoor benaderd?

“Ja, de vraag of ik deze functie wilde vervullen kwam voor mij destijds wel als een verrassing. Ik heb immers slechts beperkt ervaring met pensioenen door mijn betrokkenheid bij het SNS REAAL Pensioenfonds. Maar het ABP was juist op zoek naar een frisse blik en tot nu toe pakt dat goed uit. Veel onderwerpen die aan bod komen bij ABP zijn redelijk vergelijkbaar met die van de Volksbank. Daardoor is het mooie dat ik mijn kennis en ervaring voor mijn functies bij ABP en de Volksbank wederzijds kan gebruiken.”

Hebt u nog tips voor auditors?

“Wees je bewust van de unieke positie die je als auditor hebt! Soms lijkt je invloed beperkt, maar die is groter dan je denkt. Ik zie veel auditors met enorm veel talent lang hetzelfde kunstje doen. Uiteindelijk gaat ze dat goed af, maar vaak denk ik dat er meer in zit. Het zetten van een volgende stap in het onbekende moet je alleen wel durven. Ik zou auditors daarom ook willen meegeven om zichzelf kwetsbaar op te durven stellen, en daar hoort ook het durven maken van fouten bij. Waarschijnlijk krijg je dan met je auditee andere gesprekken. Hoe meer je als persoon jezelf laat zien, hoe meer je terugkrijgt. Kom wanneer de situatie daarom vraagt los van de inhoud en zoek de verbinding. Met de toegenomen trend van het thuiswerken is dat waarschijnlijk nog lastiger geworden. Probeer bijvoorbeeld om de eerste paar gesprekken face to face te doen.”

“Daarnaast wil ik de tip geven om meer naar de zachtere kant te kijken tijdens het auditen. Kijk naar hoe de teams in de organisatie draaien. Sociale interactie bepaalt de executiekracht van een team. Als onderdeel van de eerste lijn zie ik nu nog meer dat het ene team beter draait dan het andere, terwijl ze er op papier hetzelfde uitzien.”

Wat wilt u mensen meegeven die een overstap overwegen?

“Doe het gewoon! Stap uit je comfortzone, het verrijkt je blik enorm. Of je nu als auditor de business instapt of andersom, de ervaring die je meeneemt als je ooit weer terug wilt heeft alleen maar meerwaarde. Dat ik zelf al ervaring binnen de IT had werkte enorm in mijn voordeel om mijn huidige functie te krijgen.”

Over
Tijs Wolffenbuttel is expertise lead tech bij de Volksbank en sleutelfunctiehouder Audit bij ABP. Hij begon zijn carrière bij ABN Amro en was daarna bij de Volksbank achtereenvolgens hoofd IT Audit, directeur ITC en chief audit executive. Daarnaast doceerde Wolffenbuttel BIV-IC aan Nyenrode Universiteit.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
1 like

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: