ESG is good business!

ESG is good business!

Auteur: Drs. Nicole Engel RA - Raymond Wondergem MSc RO
Beeld: Koole Terminals - Matthias Heyde
5 min

In de rubriek de PASkamer komen kleine auditdiensten aan het woord. Dit keer over het thema ESG. Marieta de Vos-Vermulm (hoofd Internal Audit & Assurance) en Tamme Mekkes (business development director) van Koole Terminals over hoe een op- en overslagbedrijf de transitie heeft ingezet van fossiele naar hernieuwbare brandstoffenopslag.

Wat doet Koole?

Tamme Mekkes (TM): “Koole is een innovatieve dienstverlener voor opslag, verwerking en logistiek vloeibare bulkproducten zoals biobrandstof, eetbare vetten en verschillende soorten olie benzine en diesel. Wij vormen een belangrijke schakel tussen de producent en de afnemer. In twintig Europese havens hebben wij opslagtanks staan. Hierin zijn we een logistieke dienstverlener door schepen, vrachtwagens en treinen te laden en lossen. Inmiddels heeft bij ons biobrandstof een groter aandeel dan fossiele brandstof. Hiervoor heeft Koole ook een KPI geformuleerd, namelijk dat fossiel maximaal 30% van de productportefeuille mag zijn. Onze sterk gediversifieerde portefeuille maakt ons weerbaar tegen marktbewegingen. Daarnaast hebben we een duurzaamheidsdoel geformuleerd op het gebied van energietransitie en klimaat.”

Hoe doen jullie dat?

TM: “Wij faciliteren de energietransitie voor onze klanten door samen met ketenpartners te investeren in op- en overslag van hernieuwbare, koolstofarme producten. We hebben ondertussen veel geïnvesteerd in groene producten om klaar te zijn voor de energietransitie. Inmiddels hebben we de grootste volumes biobrandstof in de Rotterdamse haven waarvoor we ook andere tanks nodig hadden. We hebben geïnvesteerd in nieuwe tanks en bouwden ‘oude’ fossiele tanks om naar tanks voor biobrandstof. En dat doen we nog steeds. Deze tanks hebben andere eisen, zoals isolatie. Daarnaast proberen we klanten de relevantie in te laten zien van duurzaam produceren. Bovendien hebben we een kleine raffinaderij op onze terminal in Botlek Rotterdam. In deze raffinaderij produceren wij de meeste sustainable aviation fuel – duurzame kerosine – ter wereld.”

Tamme Mekkes, Koole Terminal: “We moeten met elkaar zorgen dat we tijdige oplossingen voor een koolstofarme toekomst bedenken”

Dat laatste is verrassend, waarom deze keuze?

TM: “Koole is een compilatie van verschillende overnames. Op een van onze locaties, een terminal die wij hebben overgenomen, stond een kleine raffinaderij. In gesprekken met onze klanten kwam naar voren dat hieraan behoefte is, dus hebben wij het voortouw genomen om deze duurzame kerosine te gaan produceren.”

Wat doen jullie nog meer?

TM: “We verduurzamen onze terminals en maken ze zo klimaatneutraal mogelijk. Dat is een belangrijk speerpunt in ons beleid. Het verduurzamen van onze terminals is iets wat we zelfstandig kunnen doen. Daarnaast kijken we voor onze klanten ook naar toekomstige ontwikkelingen, zoals de opslag van waterstofdragers of de opslag van CO2, en daar proberen wij samen op in te spelen. We moeten met elkaar zorgen dat we tijdige oplossingen voor een koolstofarme toekomst bedenken. We gaan op eigen kosten voorinvesteren vanuit een visie dat deze ontwikkeling komt, ook al is er nu nog geen regulering noch een echt grote markt.”

En de ‘S’ uit ESG?

TM: “Wij noemen dat people & society. De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers zijn topprioriteit. We besteden veel aandacht aan health, safety, environment and quality (HSEQ), daar richten we ook onze controles op in. Daarnaast creëren wij een werkomgeving waar medewerkers zich veilig voelen en bouwen we aan een inclusieve cultuur. Hiervoor organiseren we trainingen voor de medewerkers. En we besteden veel aandacht aan de veiligheid van de omgeving. In onze duurzaamheidsrapportage hebben we een KPI geformuleerd voor people & society. Naast dat we met klanten bezig zijn met het formuleren van duurzame doelen, moeten we het intern ook goed voor elkaar hebben. Daarom is er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met externe expertise opgezet.”

Tamme Mekkes: “Het doel is om ESG integraal onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsvoering en reporting en het jaarverslag”

Als laatste de ‘G’ uit EGS?

TM: “We hebben KPI’s in onze duurzaamheidsrapportage opgenomen op het gebied van de code of conduct. En ESG is een onderdeel van ons beloningsbeleid. Als laatste verantwoorden wij onze duurzaamheidsdoelstellingen in GRESB.”

Waar staat GRESB voor?

TM: “GRESB staat voor Global Real Estate Sustainability Benchmark en is een internationale standaard voor het meten van duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Sinds vijf jaar nemen wij deel aan GRESB en laten wij onze prestaties beoordelen. Het grappige is dat we in het begin hoog scoorden ten opzichte van onze referentiegroep. Doordat het aantal deelnemers is toegenomen, zijn we iets gezakt in de rating. Onze doelstelling is overigens wel om weer te klimmen in deze rating.”

Waarom doen jullie hieraan mee?

TM: “Omdat onze aandeelhouder hierom vraagt. Onze aandeelhouder is een fonds waarin pensioenmaatschappijen participeren. Zij vinden ESG een belangrijk onderwerp.”

Welke rol speelt de IAF hierin?

Marieta de Vos-Vermulm (MdVV): “Momenteel geen. De IAF bestaat pas een paar maanden. Ik ben als eenpitter begonnen, met ondersteuning vanuit externe experts in de uitvoering van de audits. We zijn in de fase om dit intern uit te breiden. Ik heb vier activiteiten binnen Koole die in mijn goedgekeurde charter zijn vastgelegd:

  1. audit uitvoeren (assurance, insight, adviesopdrachten);
  2. coördinerende en faciliterende rol met betrekking tot (E)RM;
  3. coördinerende en faciliterende rol bij het opstellen van een internal control framework;
  4. In lead voor (als er) fraude of corruptiezaken (pre-investigation) aan de orde zijn om te onderzoeken.

Als onderdeel van het internal control framework kunnen ESG-gerelateerde controls opgenomen worden. Dan moet je vooral denken aan het proces zelf. Daar zie ik een ondersteunende rol/taak. Als dat is opgesteld (die controls) zal hierover jaarlijks assurance worden gegeven. Daarnaast staat het topic ESG wel op de auditjaaragenda voor volgend jaar. PwC heeft tot nu toe een audit uitgevoerd of Koole aan GRESB de juiste verantwoording aflegt.”

Marieta de Vos-Vermulm, Koole Terminal: “Door de nieuwe aanwas is er binnen Koole een andere dynamiek ontstaan. Vandaar ook een IAF”

Waarom heeft Koole voor een IAF gekozen?

MdVV: “Koole groeide de afgelopen vijf jaar sterk. De organisatie heeft de keuze gemaakt om te professionaliseren, onder andere door directors aan te stellen voor verschillende aandachtsgebieden zoals veiligheid, techniek en ondersteunende functies zoals hr. De directeuren hebben de taak om meer structuren binnen de organisatie aan te brengen. Door de nieuwe aanwas is er binnen Koole een andere dynamiek ontstaan. Vandaar ook een IAF.”

Waar staat Koole over vijf jaar?

TM: “ESG is een van de drie pijlers voor onze langetermijndoelstellingen richting 2027. Het doel is om ESG integraal onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsvoering en reporting en het jaarverslag. We hebben als doel onze performance te verbeteren, te verbeteren op onze KPI’s van ESG, de veiligheid verder te borgen en CO2-neutraler te presteren.”

Hoeveel kost ESG?

TM: “ESG levert financieel en maatschappelijk rendement op! De opslag van fossiele brandstof loopt terug en de opslag van biobrandstof neemt toe in de toekomst. Dit is voor ons een uitstekende investering. De investeringen doen we in coproductie met onze klanten (producenten). Als zij een investeringsbesluit hebben genomen, dan gaan wij met ze mee. Maar het allerbelangrijkste is dat de wereld het nodig heeft om dit te doen.”

Over
Tamme Mekkes studeerde natuurkunde en bedrijfskunde en deed ruime ervaring op binnen business development, onder andere als directeur Strategie en CCO in de afvalsector. In die rollen initieerde hij grote projecten en leidde en begeleidde hij verkoopprocessen. In zijn huidige rol binnen Koole als business development director is Mekkes verantwoordelijk voor het beheren, prioriteren, concretiseren en realiseren van een groot aantal business-developmentprojecten in samenwerking met Kooles businesspartners.

Marieta de Vos-Vermulm MSc RO RE CIE CISA CRISC, is hoofd of Internal Audit & Assurance bij Koole Terminals.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: