De auditor met het hart op de goede plek

De auditor met het hart op de goede plek

Auteur: Drs. Willem van Loon RA CIA
7 min

Stichting laluz bemiddelt al tien jaar tussen ideële organisaties en professionals die graag hun kennis en ervaring beschikbaar willen stellen. Marije Mulder, directeur van Stichting laluz, en Tim Eerhart, zelfstandig auditprofessional en als accountmanager aan Stichting laluz verbonden geweest, vertellen wat de stichting doet, wat internal auditors voor de stichting kunnen betekenen en welk voordeel ze daar zelf van kunnen hebben.

Kunt u iets vertellen over de doelstelling van Stichting laluz?

Marije Mulder (MM): “Het doel van laluz is het bij elkaar brengen van professionals en ideële organisaties en het leveren van een economische en maatschappelijke bijdrage/meerwaarde in de vorm van kennis en kunde aan die ideële organisaties die écht impact hebben. De stichting is gestart vanuit de behoefte van de professional om een leemte qua zingeving in te vullen. Echter, ook de ideële organisaties zijn meer en meer geïnteresseerd om professionals aan zich te binden. De focus is dus vanuit beide invalshoeken: de professional én de ideële organisatie. De professionals werken gratis en krijgen daar een rijke ontwikkeling aan persoonlijke en professionele kennis en maatschappelijke relevantie voor terug.”

Welke rol vervult u binnen laluz en waar zit uw grootste uitdaging?

MM: “Mijn huidige rol combineert commercialiteit met maatschappelijke relevantie, gebaseerd op wederkerigheid, zowel van de professional naar goede doelen als andersom. Mijn uitdaging voor dit jaar is om de naamsbekendheid van laluz zodanig te vergroten dat we niet meer hoeven uit te leggen wie we zijn en wat we doen: laluz staat voor kwaliteit. Vervolgens moeten we die kwaliteit natuurlijk wel laten zien. Dáár zit ook zeker mijn rol. In totaal werken we met vier betaalde medewerkers en ruim vijftig vrijwilligers. Ons bestaansrecht zit in de kwaliteit die we brengen in de relatie tussen professional en de ideële organisaties. Zo’n vijfduizend professionals zijn inmiddels ingeschreven en zitten dus in onze ‘kaartenbak’.”

Marije Mulder, laluz: “Een meer professionele blik op het besturen van een organisatie wordt belangrijk voor goede doelen. Voor auditprofessionals is er dus veel ruimte”

Hoe vindt u de juiste match?

MM: “Hier ligt een belangrijke rol voor heel laluz. We zoeken naar professionals op hbo/wo denk- en werk-niveau, met minimaal drie jaar werkervaring, die mogelijk een netwerk meebrengen en een goed onderbouwde motivatie hebben om een zinvolle bijdrage te leveren. De klik tussen de ideële organisatie en professional is erg belangrijk. Kwaliteit gaat boven alles, en dat is voor alle partijen het best. Zelfs als we gedurende de selectie een kandidaat moeten afwijzen is dat jammer, maar uiteindelijk goed voor alle partijen. We gaan voor de beste match!”

Kunt u iets vertellen over de dienstverlening van laluz?

MM: “laluz werkt samen met veel ideële organisaties zoals KWF Kankerbestrijding, WarChild, GET IT DONE, Rode Kruis, Vier het leven, stichting ALS, de Upside van Down, en vele andere. De dienstverlening van laluz is te verdelen in vier gebieden. Ten eerste is er de een-op-eenmatching; wat heeft een ideële organisatie nodig en welke professional kan hier het best invulling aan geven? Daarnaast geven we workshops. Hierbij faciliteren we in samenwerking met grote, vaak commerciële organisaties een workshop aan een groep van ideële organisaties op basis van een behoefte die in de markt leeft. Dat kan bijvoorbeeld een thema zijn, zoals financieel beleid, veranderende juridische structuren, management development, et cetera.”

“Een derde component zijn de diverse events. De afgelopen jaren zijn dit programma’s geweest rondom onder andere jeugdwerkloosheid, de voedselbank en zwerfjongeren. Grote bedrijven kunnen hier een actieve bijdrage aan leveren. We zijn erg blij dat vrijwel alle grote corporates, waaronder ABN Amro, Accenture, Microsoft, PwC, Ploum Lodder Princen en Schiphol Group, ons weten te vinden.”

Marije Mulder: “Omdat je als professional vaak werkt met alleen gelijkgestemden zie je minder van de veelzijdigheid van de echte maatschappij”

“Als vierde faciliteren we programma’s bij bedrijven en in de steden. De zogenoemde Development Programma’s, waar professionals gedurende een half jaar, naast hun werk, gekoppeld worden aan een strategisch vraagstuk bij een ideële organisatie waar ze als team voor aan de slag gaan. Daar staat naast het professionele ook het team en het persoonlijke centraal. Dit zijn mooie mogelijkheden om een kijkje te nemen, samen met collega’s en/of andere professionals, bij een ideële organisatie en je buiten je comfortzone te begeven. En voor laluz een mooie gelegenheid om grotere impact te hebben bij toekomstige leiders en zo een bijdrage te leveren aan een ‘mooiere wereld’.”

Hoe bent u als auditprofessional in contact gekomen met laluz en wat is uw persoonlijke drijfveer geweest om als vrijwilliger voor laluz te werken?

Tim Eerhart (TE): “Tijdens mijn studie op Nyenrode was een studievriend van mij penningmeester bij een ideële organisatie. Deze rol was destijds via laluz bemiddeld. Tot dat moment had ik veel mooie dingen gedaan, maar ik raakte wel wat uitgekeken op het geluk dat een auto, een goed salaris en de zoveelste werkgever geeft, er moet méér zijn. Na het opstarten van mijn eigen bedrijf merkte ik dat ik nog zocht naar iets anders. Ik ben op zoek gegaan en kwam in contact met Marije.”

Kunt u vertellen wat voor soort opdracht u hebt gedaan?

TE: “In eerste instantie was ik op zoek naar een opdracht via laluz, totdat de rol van accountmanager bij laluz beschikbaar kwam. Niet echt een opdracht van een professional naar een organisatie toe, maar wel een rol die aansloot op wat ik hoopte te vinden; het creëren van een nieuw en groter netwerk, het opbouwen van kennis en het gebruiken van mijn eigen kennis ten behoeve van anderen, en een commerciële uitdaging omdat van mij verwacht werd nieuwe organisaties aan laluz te binden. Ten slotte, en wellicht het belangrijkste, het gaf me een goed gevoel. Langere tijd heb ik deze rol dan ook met groot plezier vervuld. Ook al vervul ik deze rol nu niet meer, het netwerk bestaat nog steeds en zelfs nu merk ik dat via mijn netwerk nog nieuwe relaties tussen organisaties en laluz ontstaan.”

Concretiseer dat eens

TE: “Onlangs heb ik Greenpeace International met laluz in contact gebracht omdat zij op zoek zijn naar een projectmanager met ervaring in het zelfstandig kunnen runnen van ICT-projecten/software-implementaties. Greenpeace wil namelijk een softwarepakket installeren waarmee zij de CO2-administratie en -rapportage kan automatiseren. De implementatie duurt ongeveer vier á vijf maanden. De projectmanager zal ongeveer vier uur per week op het kantoor van Greenpeace aanwezig zijn en daarnaast nog een aantal uren vanuit huis taken uitvoeren. Als je eenmaal bij laluz betrokken bent geweest, blijf je laluz in je hart dragen.”

Tim Eerhart: “Als je eenmaal bij laluz betrokken bent geweest, blijf je laluz in je hart dragen”

Hoe groot is de behoefte aan auditprofessionals voor laluz?

MM: “In een woord: groot! In mijn ervaring gaat de kennis van internal auditors verder dan financiën en boekhouding, zoals sommige ideële organisaties soms nog denken. De competenties van auditprofessionals zijn veelzijdig. Er is grote en praktische kennis en ervaring op het gebied van processen, compliance, financiën, governance, risicobeheersing, et cetera. Bij het opstarten van een ideële organisatie zijn deze competenties zeer goed bruikbaar, maar dat geldt ook voor organisaties die ergens vastlopen in hun efficiëntie of effectiviteit, of hun risico’s niet goed in control hebben. Daarnaast is er een steeds groter wordende behoefte aan de invulling van bestuursfuncties, en dan met name met een bedrijfsmatige invalshoek. Een meer professionele blik op het besturen van een organisatie wordt belangrijk voor goede doelen. Voor auditprofessionals is er dus veel ruimte. Zowel op projectbasis als in bestuursfuncties, waar een langetermijncommitment gevraagd wordt.”

TE: “Ook voor de auditprofessional zie ik veel winst. Er is in de ideële wereld behoefte aan geld, kennis en ‘handjes’. Voor de auditprofessional komen daarbij twee werelden bij elkaar.”

MM: “Goede doelen dachten het wel zonder professionele begeleiding en aansturing te kunnen. Die tijd is echt aan het veranderen. De auditor kan, en móet daar misschien wel een rol in gaan spelen.”

Welke ontwikkelingen ziet u voor auditprofessionals?

MM: “Richting de toekomst wordt van ideële organisaties steeds meer verlangd dat ze zich verder professionaliseren. Waar in het verleden dit soort organisaties vooral bestuurd en gemanaged werden vanuit een ideële inslag, wordt een bedrijfsmatige aanpak steeds belangrijker. De subsidiestromen voor veel organisaties zullen in de toekomst verder opdrogen. Dit levert een extra uitdaging op voor de effectiviteit van een organisatie en de efficiëntie van de bedrijfsvoering.”

TE: “Dit betekent dat er grote behoefte bestaat aan het vormgeven van de governance en organisatiestructuur, de financiële huishouding en de procesmatige aansturing van deze organisaties. Dit is hét speelterrein van de auditprofessional en zeker van de internal auditor. Een bijkomend voordeel is het brede netwerk van auditprofessionals op verschillende vlakken. Een auditor wordt geacht een andere professional in te zetten als hij, of zij uiteraard, de juiste kennis en ervaring ontbeert. Dit is voor een ideële organisatie zeer waardevol. Met alle kennis, kunde, ervaring en veelzijdigheid die een auditor meebrengt is hij juist de ideale kandidaat voor een ideële organisatie. Hij kan de wegwijzer zijn voor verdere professionalisering. Hij is in staat zijn eigen netwerk aan te spreken.”

Tim Eerhart: “Met alle kennis, kunde, ervaring en veelzijdigheid die een auditor meebrengt is hij juist de ideale kandidaat voor een ideële organisatie”

Wat moet een auditprofessional in huis hebben om via laluz een opdracht te doen en wat brengt het die professional?

MM: “Zoals eerder aangegeven is een hbo of wo werk- en denkniveau ons uitgangspunt. Uitblinken in je vak en zeker drie jaar werkervaring. Daarnaast gaat het vooral om de juiste motivatie en de inherente behoefte om je opgebouwde competenties en ervaring in te zetten voor de goede zaak.”

TE: “En wat het de professional zelf brengt? Veel plezier, nieuwe energie, het gevoel wat terug te kunnen doen en out-of-the-boxdenken. Als professional leef en werk je vaak in een en dezelfde wereld, terwijl er ook een wereld is die je vaak niet ziet.”

MM: “Management developmentprogramma’s van grote  corporates zijn momenteel ook aan het veranderen. Opdrachten uitvoeren via laluz kan daarbij een mooie invulling zijn. Een meer professionele blik op het besturen van een organisatie wordt belangrijk voor goede doelen. Voor auditprofessionals is er dus veel ruimte. Omdat je als professional vaak werkt met alleen gelijkgestemden zie je minder van de veelzijdigheid van de echte maatschappij. En als jouw eigen organisatie geen management developmentprogramma aanbiedt, of je bent zelfstandige, dan is het te overwegen je eigen management development te verzorgen via laluz.”

Hoe kan een auditprofessional in contact komen met laluz?

MM: “Via www.stichtinglaluz.nl kom je snel te weten voor welke opdrachten we enthousiaste en gemotiveerde mensen zoeken die het hart op de goede plaats hebben zitten.”

TE: “Er staan momenteel al vijfduizend professionals bij laluz ingeschreven, dus grote kans dat, als je in je huidige netwerk rondvraagt, er al iemand is die je vanuit de praktijk kan vertellen welke ervaringen laluz je kan geven.”

 

Over
Marije Mulder (linksboven op de foto) is sinds 2005 verbonden aan laluz en vanaf 2007 als directeur. Hiervoor heeft zij gewerkt bij meerdere organisaties waaronder Telekids en Douwe Egberts.

Tim Eerhart RA MSc is mede-eigenaar van Fellowfield en doet regelmatig op interimbasis opdrachten op het vlak van Internal Audit. Van mei 2011 tot september 2012 is Tim als accountmanager verbonden geweest aan laluz.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Grenzeloos auditen

Werken als auditor voor een internationaal opererende not-for-profitorganisatie met kantoren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika klinkt uitdagend. Een inkijkje in de internal auditfunctie van SNV, de audits en projecten die de auditors uitvoeren, en de uitdagingen waar zij voor staan.

Lees meer

Wat is er gedaan met het geld voor Haïti?

Aan de hand van onderzoek naar de Nederlandse hulp voor Haïti geven de rapporten van de Algemene Rekenkamer aangrijpingspunten hoe auditors eraan kunnen bijdragen de transparantie over de bestedingen en de effectiviteit en efficiency van de activiteiten te verbeteren.

Lees meer