IIA’s in Europa: what’s going on?

IIA’s in Europa: what’s going on?

Auteur: Drs. Nicole Engel-de Groot RA
Beeld: Calvin Hanson - Josue Isai Ramos Figueroa
3 min

Ook de wereld van internal audit houdt niet op bij de landsgrenzen. Maar wat zijn de thema’s die leven bij de IIA’s, wordt er samengewerkt en is er behoefte om meer samen op te trekken? Audit Magazine hield een enquête onder de Europese IIA’s en leerde dat we als IIA’s meer gemeen hebben dan op voorhand gedacht.

Uit een bijdrage van John Bendemacher, board member bij de Europese Confederatie van IIA’s ‘ECIIA’, blijkt dat er allerlei thema’s zijn die op Europees niveau spelen waarvoor het belangrijk is om een orgaan als het ECIIA te hebben. Maar op nationaal niveau kan het ook goed zijn om over de landsgrenzen te kijken, bijvoorbeeld omdat het soms effectiever kan zijn om samen op te trekken of om te leren van de aanpak van een vergelijkbare IIA.

Het kan soms effectiever zijn om samen op te trekken of om te leren van de aanpak van een vergelijkbare IIA

Audit Magazine stuurde daarom een enquête uit naar alle IIA’s in Europese landen en ontving een respons van negen landen: Nederland, Noorwegen, België, Spanje, Bulgarije, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden en Griekenland. De vragen waren de volgende:

  1. Wat is de grootste uitdaging van het IIA in uw land?
  2. Wat wilt u als IIA bereiken het komende jaar?
  3. Op welke manier werkt u samen met Europese IA instituties en andere Europees instituties?
  4. Zou er meer samengewerkt moeten worden op Europees niveau?

1 – De grootste uitdaging
De helft van de respondenten gaf aan dat er een belangrijke uitdaging ligt in de digitale transformatie. Deze digitale transformatie ligt op het vlak van nieuwe tools als data analytics, nieuwe werkwijzen als agile werken en nieuwe risico’s als cyber risks. Eén IIA gaf aan een uitdaging te zien in communicatie en een andere IIA in het relevant houden van het auditberoep, gezien nieuw opkomende risico’s en veranderingen in de organisatiestructuren. De snelle verandering van businessmodellen werd verder als uitdaging genoemd, evenals de nieuwe werkomgeving na COVID-19.

2 – Doelstellingen komend jaar
Een aantal gemeenschappelijke doelstellingen kwamen bij de verschillende IIA’s terug. Zo gaf een aantal IIA’s aan dat zij de internal auditfuncties beter willen ondersteunen bij de uitdagingen die zij ervaren op het gebied van ESG (environmental, social and corporate governance), innovatiemogelijkheden en risicomanagement. De Zweedse IIA wil een ‘smörgåsbord’ (buffet) van relevante activiteiten opzetten voor haar leden. Ook het Nederlandse IIA werkt aan stroomlijning en digitalisering van de backoffice. Een aantal IIA’s richt zich met name op een betere zichtbaarheid en advocacy naar de buitenwereld. Ook op het gebied van de ontwikkeling van trainingen heeft een aantal IIA’s doelstellingen geformuleerd.

3 – Samenwerking met Europese (IA) instituties
Alle IIA’s geven aan dat op diverse manieren wordt samengewerkt met andere IIA’s in Europa. Er wordt informatie gedeeld en er vinden reguliere bijeenkomsten met CEO’s en in ECIIA-verband plaats. Ook training en educatie is een belangrijke factor in de samenwerking, namelijk door trainingsmateriaal te delen en gezamenlijke events en trainingen te organiseren. De digitalisering speelt hierin een belangrijke rol, want door e-learning en virtuele seminars wordt gezamenlijke educatie gemakkelijker. Er vindt gezamenlijke research plaats in de vorm van risk in focus. Voor betere advocacy, en bij het laten horen van de stem van het IIA in het Europese speelveld, speelt ECIIA een belangrijke rol. Samenwerking met andere EU-instituties wordt niet genoemd door de IIA’s.

4 – Behoefte aan meer samenwerking?
Hierover liepen de meningen uiteen. Een IIA gaf aan dat er – hoewel het belangrijk is en blijft om in contact te blijven met alle instituten binnen het ECIIA –  door de regionale diversiteit weinig gebieden zijn waarop het zinvol is om gezamenlijk op te trekken. Twee IIA’s gaven aan tevreden te zijn over de huidige samenwerking. Een IIA gaf aan dat voor deze vraag de verwachtingen van de leden belangrijk zijn. Om het auditvak aantrekkelijker te maken en het IA-platform te vergroten kan het evenwel belangrijk zijn om dit op Europees niveau aan te vliegen.

Alle IIA’s geven aan dat op diverse manieren wordt samengewerkt met andere IIA’s in Europa

Een aantal IIA’s zag absoluut meer ruimte voor samenwerking. Dat kan zijn op het gebied van trainingen, gezamenlijke conferenties en het hebben van een virtueel platform om als Europese IA te discussiëren en ideeën uit te wisselen. Of om meer guidance gezamenlijk te ontwikkelen in de vorm van position papers en white papers. Maar ook om eenvoudigweg een netwerk te hebben van Europese peers.

De conclusie van deze enquête: diverse IIA’s kennen dezelfde uitdagingen en doelstellingen. Samenwerking wordt als nuttig ervaren en mag wat betreft sommige IIA’s nog verder worden uitgebreid om zoveel mogelijk van elkaar te kunnen leren.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: