Aankondiging: IIA-publicatie Psychologische veiligheid

Aankondiging: IIA-publicatie Psychologische veiligheid

Auteur: Peter Hartog
3 min

Langjarig wetenschappelijk onderzoek, bij onder meer Google, wijst uit dat psychologische veiligheid de belangrijkste onderliggende laag is voor hoogpresterende teams en organisaties. Om dit onderwerp bij internal auditors onder de aandacht te brengen werkt IIA Nederland aan een vaktechnisch rapport over psychologische veiligheid.

In dit vaktechnische rapport beschrijven we waarom psychologische veiligheid een belangrijk strategisch thema voor organisaties is, waarom het niet mag ontbreken op de auditkalender en geven we praktische handvatten en voorbeelden over hoe dit onderwerp te auditen. Het volledige rapport wordt medio juni 2024 gepubliceerd.

De factor psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid is een cognitieve staat van de psyche die zich manifesteert in de overtuiging dat ik mijn collega’s kan vertrouwen en ik jegens hen openhartig kan – of zelfs moet – zijn. De overtuiging omvat ook dat ik het risico kan nemen om een idee, een zorg of een vraag tijdens interactie kan inbrengen. Psychologische veiligheid richt zich op het creëren van een veilige werkomgeving waarin mensen met goede intenties en inzet kunnen werken en intermenselijk risico durven te nemen, zonder dat zij bang zijn voor de (sociale) consequenties. Men ervaart vertrouwen, respect en de ruimte om openhartig te zijn en initiatief te nemen.

Psychologische veiligheid gaat niet over ‘aardig zijn’ maar over kwalitatief betere gesprekken voeren met elkaar. Psychologische veiligheid is de basis om met elkaar te leren en te verbeteren. De aanwezigheid ervan stimuleert openheid, innovatie en cocreatie. Afwezigheid van psychologische veiligheid veroorzaakt angst om gevoelige zaken uit te spreken en disfunctionele stilte.  Dat kan een verhoogd risico geven op een lagere performance van de organisatie, minder werkplezier en onbenut potentieel van de mensen die er werken. Daarom is psychologische veiligheid zowel een strategische kans maar, bij het ontbreken daarvan, ook een risico.

Onderzoek naar psychologische veiligheid kan op diverse wijzen worden ingebed binnen de auditkalender. Bijvoorbeeld als auditvariabele in een reguliere audit, als separaat onderzoek en als onderdeel van het uitvoeren van een oorzaakanalyse naar de onderliggende problematiek van bevindingen. Dit omdat psychologische veiligheid als onderliggende laag binnen een organisatie effect kan hebben op veel andere onderwerpen.

De publicatie

In de vaktechnische publicatie beschrijven we wat psychologische veiligheid is en waarom dat van belang is voor organisaties en al haar medewerkers, en daarmee dus ook voor internal audit. Centraal staat hoe psychologische veiligheid onderzocht kan worden in de context van internal audit. Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn er verschillende praktische handvatten te vinden om psychologische veiligheid te onderzoeken, zoals vanuit onderzoeken van Amy Edmondson (2019) en Elmira Nijhuis (2023) en de boeken van Timothy Clark (2020) en Joriene Beks met Hans van der Loo (2020).

We richten ons dus niet alleen op theorie, maar geven ook handvatten voor operationalisatie van de modellen tot concrete normenkaders en de passende technieken hoe die te onderzoeken. Ook beschrijven we een aantal praktijkcasussen van audits naar psychologische veiligheid. Aanvullend beschrijven we het belang van psychologische veiligheid voor de IAF zelf, als team en tijdens het auditproces, met speciale aandacht voor de rol van leiderschap binnen een IAF in dit kader.

Tijdens het IIA Congres op 21 juni 2024 gaan Ignatia Mannoe en Manja Knevelbaard met een presentatie dieper in op de publicatie. We nemen je in vogelvlucht mee: wat is psychologische veiligheid, waarom is het belangrijk, wat kun –  en misschien moet –  je ermee als internal audit en hóe kun je dat dan doen?

We ontmoeten je graag op het komende IIA Congres!

 

Over
Peter Hartog (IIA Nederland), Ignatia Mannoe en Keetie Polderman (IK-Boost), Jop Adriaans (Alliander), Marijn Oudshoorn en Erik Pothast (Auditdienst Rijk) en Manja Knevelbaard (ACS Insight) zijn betrokken bij het rapport van IIA Nederland over psychologische veiligheid.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp:

Lessen uit de gedragseconomie

De gedragseconomie combineert inzichten uit de sociale psychologie en de economie. Anders dan in de traditionele economie is het startpunt niet dat mensen rationeel zijn. De gedragseconomie brengt zonder a-prioriveronderstelling in kaart wat mensen doen. Dat heeft de conclusie opgeleverd dat het brein op twee manieren denkt: systeem 1 denkt snel, intuïtief, onbewust, en systeem […]

Lees meer