strategie

Auditors met perspectief flexibiliteit? Van strategisch belang!

In een voortdurend veranderende wereld blijft een heldere strategie essentieel voor succes. Strategieontwikkeling en -uitvoering vormen de pijlers voor het creëren van een toekomstvisie, het stellen van prioriteiten, het toewijzen van middelen en het bereiken van doelstellingen. Bij het ontwerpen en implementeren van een strategie zijn vaak verschillende interne belanghebbenden betrokken, waaronder het bestuur, de […]

Lees meer

Op het juiste strategische spoor

Hoe sluit je als NS de reizigersstromen aan op het juiste treinenaanbod wanneer je te maken hebt met een schaarste in personeel, materieel en financiële middelen? En wat kan een internal auditor leren van een strategieadviseur?

Lees meer