BCM

Datamanagement in relatie tot BCM

Bij datamanagement in relatie tot bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) wordt al gauw gedacht aan het maken van back-ups en het herstellen van data. Binnen BCM speelt datamanagement echter een veel grotere rol en kan het zelfs worden ingezet om calamiteiten te voorkomen.

Lees meer