Auditmethodiek

Handvatten voor en ervaringen met root cause analyses

Voor een internal auditfunctie (IAF) is het een uitdaging om met aanbevelingen te komen die de kernoorzaken van een tekortkoming wegnemen. Een goede oorzaakanalyse vereist kennis van analysemethoden en voldoende vaardigheden om deze toe te passen. In het IIA-artikel ‘Oorzaakanalyses in het kader van audits’, december 2014, is aandacht besteed aan een aantal methoden/technieken die […]

Lees meer

Auditen in de cloud

Werken in de cloud is een trend die de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Niet alleen privéapplicaties maar ook steeds meer bedrijfsapplicaties ‘draaien’ in de cloud. Hoe kan de auditor dit auditen? Een praktijkvoorbeeld bij ABN AMRO.

Lees meer