Auditmethodiek

Denken met je lichaam

Vanuit de wetenschap is er steeds meer aandacht voor een lichaams- en ervaringsgerichte manier waarop je problemen, vraagstukken en complexe situaties kunt benaderen: denken met het lichaam dus.

Lees meer

Handvatten voor en ervaringen met root cause analyses

Voor een internal auditfunctie (IAF) is het een uitdaging om met aanbevelingen te komen die de kernoorzaken van een tekortkoming wegnemen. Een goede oorzaakanalyse vereist kennis van analysemethoden en voldoende vaardigheden om deze toe te passen. In het IIA-artikel ‘Oorzaakanalyses in het kader van audits’, december 2014, is aandacht besteed aan een aantal methoden/technieken die […]

Lees meer