“De uitdaging is schaarse capaciteit goed inzetten”

“De uitdaging is schaarse capaciteit goed inzetten”

Auteur: Raymond Wondergem MSc RO Beeld CCV
Beeld: CCV
4 min

Pas op de Plaats is een rubriek waarin auditors van kleine auditdiensten aan het woord komen. Dit keer Björn Kempkes, manager Internal Audit bij CCV.

Kunt u iets vertellen over CCV en de interne auditfunctie?

“CCV is een familiebedrijf dat in 1958 is opgericht door Cor van de Velden, de afkorting staat voor Computercentrum C. van de Velden. Het bedrijf is van oorsprong een accountantskantoor. Eind jaren tachtig groeiden de betaalalternatieven voor cash geld als gevolg van de overvallen op benzinestations. CCV speelde hier op in door software te ontwikkelen voor betaalautomaten. Inmiddels is het bedrijf een gerenommeerde speler met vestigingen in Nederland, Duitsland, België en Zwitserland. De meeste mobiele betaalterminals in Nederland worden geleverd door CCV, waarbij in veel gevallen ook het betalingsverkeer door ons wordt gefaciliteerd. Daarnaast verzorgen wij onder andere het betalingsverkeer van Q-Park, het openbaar vervoer, onbemande tankstations en webshops. De transacties via het bedrijf zijn makkelijk te herkennen, op het (digitale) afschrift staat namelijk ‘CCV’. Als je erop gaat letten, zie je dat CCV volop aanwezig is in de maatschappij. We proberen creatief te blijven om mee te doen binnen en buiten Nederland door in te spelen op ontwikkelingen en behoeften.

De IAF van CCV bestaat drieënhalf jaar. CCV staat onder toezicht van de De Nederlandsche Bank (DNB) en de CCV heeft daarmee de plicht om een IAF in te richten. Eerst was de IAF uitbesteed aan een externe partij. Om meer feeling te krijgen met de organisatie is besloten om een eigen IAF in te richten. Vervolgens is mijn voorganger aangesteld om de IAF op te bouwen. De keuze is geweest om te beginnen met één fte vast in dienst, aangevuld met twee externen. Ik ben medio 2019 begonnen bij CCV en ben van daaruit verder gegaan met het uitbouwen van de IAF. Mijn visie is om uit­ eindelijk door te groeien naar een volwaardige IAF met vier fte aan internen. Per 1 september 2020 is de vaste bezetting conform deze visie uitgebreid naar twee fte, waarbij de externen ons nog steeds ondersteunen.”

Björn Kempkes, CCV

Welk type onderzoeken voert de IAF uit?

“De belangrijkste audits die we uitvoeren zijn IT audits, klantacceptatie (customer due dilligence) en audits op pro­ cessen en programma’s. De onderzoeken naar de acceptatie van nieuwe klanten zijn belangrijk in het kader van het toezicht op klantintegriteit door de DNB. Verder doen wij onderzoeken naar de AVG, SIRA en voeren we financiële audits uit. Het is mijn ambitie om in de toekomst alle soorten audits uit te kunnen voeren. Dit vraagt overigens om een diversiteit in achtergrond van onze auditors.”

Welke impact heeft corona op jullie werkzaamheden?

“Doordat iedereen momenteel thuiswerkt, vinden ook de auditwerkzaamheden op afstand plaats. Veel van deze werkzaamheden kunnen prima op afstand, zoals het beoordelen van documenten. Het afnemen van interviews vind ik lastiger, omdat ik de geïnterviewde liever live wil zien. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen waar intern bij CCV de prioriteiten liggen en de werkzaamheden van de IAF daarop af te stemmen.”

Voeren jullie tweedelijnstaken uit?

“Nee. CCV hanteert het three-lines-of-defensemodel. De tweedelijnstaken worden uitgevoerd door het bedrijfsonderdeel GRC, wat staat voor governance, risk & compliance.”

Met welke uitdagingen krijg je als kleine IAF te maken?

“De grootste uitdaging is de schaarse capaciteit goed inzetten. Bij het opstellen van het auditjaarplan heb ik input gevraagd van alle directeuren binnen CCV. Doordat de IAF relatief nieuw is, is de input van de directeuren verschillend. Hierdoor leg ik nog vaak uit welke toegevoegde waarde wij kunnen leveren. Daarnaast hebben we enkele verplichte audits vanuit DNB. Verder heb ik de ambitie dat de externe accountant gebruik gaat maken van onze audits. Deze vier onderdelen zorgen ervoor dat het een uitdaging is om de capaciteit op de juiste manier in te zetten.”

Algemene informatie
Aantal fte organisatie: circa 1400 (700 in Nederland)
Aantal fte IAF: 4 fte (waarvan 2 extern)
Rapporteert aan: chair of the board of directors

Op welke manier vindt kwaliteitsborging plaats?

“Door het opstellen van het auditcharter, auditmethodologie, formats en het volgen van de beroepsstandaarden heb ik in opzet de kwaliteit geborgd. Bovendien voer ik zelf reviews uit op de audits en daar waar ik zelf betrokken ben, laat ik dat anderen doen.”

Hoe blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen?

“Intern door de ontwikkelingen binnen CCV te volgen. Daarnaast woon ik relevante seminars, congressen en round tables bij.”

Welke adviezen hebt u voor andere kleine IAF’s?

“Probeer vooral toegevoegde waarde te leveren! Dit kan door aansprekende voorbeelden te geven en uit te leggen wat de IAF doet. Het is ook belangrijk om te vragen aan de business waarmee je kunt helpen, bijvoorbeeld bij klantacceptatie, maar ook bij een proces of project.”

Wat is de ambitie van de IAF op de langere termijn?

“Mijn ambitie is om te groeien naar een volwaardige IAF met ongeveer vier fte met een diversiteit in ach­tergrond (RO/RE/RA). Ik wil dat wij alle typen audits kunnen uitvoeren, dat er een systeemgerichte jaarrekening controle plaatsvindt. Het belangrijkste is dat wij een prominente rol krijgen binnen CCV.”

Over
Drs. Björn Kempkes (RE) is manager Internal Audit bij CCV. Daarvoor was hij auditmanager bij Coöperatie VGZ.

Een artikel aanleveren? Lees onze auteursinstructies.
0 likes

Reacties (0)

Wilt u ook een reactie plaatsen?

Voor het plaatsen van een reactie vereisen wij dat u bent ingelogd. Heeft u nog geen account? Registreer u dan nu. Wilt u meer informatie over deze vereiste? Lees dan ons privacyreglement.

Lees meer over dit onderwerp: