Columns

Soft controls

Tot een van de heilige huisjes in de wereld van internal audit, en ook van accountancy, behoort zonder twijfel het potsierlijke concept soft controls. Soft controls? Definities daarvan zijn vaag en wollig. Enkele voorbeelden: soft controls gaan over cultuur en gedragingen van management en medewerkers en de invloed hiervan op het bereiken van de organisatiedoelstellingen. […]

Lees meer

Ontdek je blinde vlek

“Zoals we weten zijn er dingen waarvan we weten dat we ze weten”, zei Donald Rumsfeld op 12 februari 2002. “Maar er zijn ook onbekende onbekendheden – de dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten.” Over dat laatste wil ik het hebben. Want het is bijna negentien jaar geleden dat de […]

Lees meer

Voor leden en door leden

Het is als nieuwe voorzitter altijd spannend om het stokje over te nemen, en met name in de huidige omstandigheden waarin veel leden thuis werken en netwerken binnen ons vakgebied momenteel alleen op afstand kan. Een belangrijk onderwerp van gesprek in het bestuur is bijvoorbeeld ‘kunnen we het komend jaar nog een IIA Congres organiseren?’ […]

Lees meer

Het nieuwe normaal

Bij het schrijven van mijn vorige column zaten we aan het begin van wat de coronacrisis is gaan heten. Het bleek al snel geen simpel verkoudheidje maar een bijzonder gevaar­lijke ziekte.

Lees meer

Leven in je eigen ‘bubbel’

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was er sprake van verzuiling. Dat hield in dat de samenleving verdeeld was in groepen langs de levensbeschouwelijke lijnen. Verschillende groepen leefden van elkaar afgeschermd. Nu is er iets vergelijkbaars aan de hand, maar nu bepaalt de, al dan niet exclusieve, keuze van (social) media in welke […]

Lees meer

De wereld gaat aan ‘informatie’ ten onder

De hoeveelheid informatie die wereldwijd wordt geproduceerd is enorm en stijgt nog steeds exponentieel. Dat is in zoverre vervelend dat die hoeveelheid zo omvangrijk is geworden dat het niet alleen onmogelijk is alles tot je te nemen, ook het selecteren van wat wel en wat niet te lezen wordt ondanks de moderne zoekmachines een gigantische […]

Lees meer

De helende werking van een crisis

Op het moment van schrijven is er één onderwerp dat het nieuws domineert: het coronavirus. In Nederland zijn inmiddels duizenden besmettingen vastgesteld en krijgen we volop tips over hoe onze handen te wassen. Waar het afgelopen januari nog als een puur Chinees probleem werd geframed, is in het Westen inmiddels ook de paniek uitgebroken. Van […]

Lees meer

Ik – Mij – Mijn

Schijnbaar nooit eerder in onze maatschappij werd het individuele ‘ik’ zo gevierd en gecultiveerd als nu. Echter, in de Westerse filosofie heeft de zegetocht van het ‘ik’ een glansrijke voorgeschiedenis van meer dan tweeduizend jaar. Ze reikt van vijfhonderd voor Christus (Plato) tot in onze tijd (Habermas). Descartes introduceert de Moderniteit en viert het ‘ik’ […]

Lees meer

Het brein 3.0

‘Verzekeraars kunnen komende jaren voor € 250 miljoen meer schadeclaims tegemoetzien. De helft daarvan wordt veroorzaakt door slimme sensoren die juist bedoeld zijn om de rijveiligheid te verhogen. Hoe meer er daarvan ingeschakeld zijn, hoe hoger de schadefrequentie.’ Dit komt naar voren in de Branche­ monitor Schadesector 2018-2030 van adviesbureaus Oude Essink Business-Advies en Automotive […]

Lees meer